Πρόσκληση συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δράσεις του ΚΕΕ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ   
Διεύθυνση: Ευδόξου 25, Αθήνα, 117 43
Τηλέφωνο: 210-9245745, 210-9215750
Fax: 210-9245744
E-mail: kee@okana.gr

Προς:

 • Προέδρους Δ.Σ. και Υπεύθυνους Κέντρων Πρόληψης
 • Υπεύθυνους Μονάδων και Υπηρεσιών Ο.ΚΑ.ΝΑ.
 • Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης
 • Τομέα Πρόληψης ΚΕ.Θ.Ε.Α.
 • Εθελοντική Κίνηση «Πρόταση», για έναν άλλο τρόπο ζωής
 • Θεραπευτική Κοινότητα ΚΕ.Θ.Ε.Α. «Πλεύση»
 • Θεραπευτική Κοινότητα ΚΕ.Θ.Ε.Α. «Στροφή»
 • Τμήμα Εκπαίδευσης 18ΑΝΩ
 • Πρόγραμμα ΕΞΑΝΤΑΣ – Νόστος ΚΕ.Θ.Ε.Α.
 • ΜΚΟ «Κέντρο Ημέρας Βαβέλ»
 • ΜΚΟ «PRAKSIS»
 • ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσμου»
 • ΜΚΟ «ΑΡΣΙΣ»
 • ΜΚΟ «Παιδικά Χωριά SOS»
 • Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
 • ΜΚΟ «Χαμόγελο του παιδιού»
 • Κιβωτός του Κόσμου
 • Υπηρεσία Ανηλίκων

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δράσεις του ΚΕΕ

Με την παρούσα επιστολή και στο πλαίσιο του σχεδιασμού εκπαιδευτικών δράσεων του Ο.ΚΑ.ΝΑ., θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι τον Ιανουάριο 2017 προβλέπεται να ξεκινήσει η υλοποίηση των κάτωθι εκπαιδευτικών δράσεων:

 1. «Εισαγωγή στην αξιοποίηση και στην εφαρμογή των εκφραστικών μέσων και των βιωματικών τεχνικών».
 2. «Εκπαίδευση στελεχών πρόληψης στις παρεμβάσεις πρόληψης με επίκεντρο τις δράσεις στους γονείς και την οικογένεια».
 3. «Εκπαίδευση στην Δυναμική Ομάδας».
 4. «Εκπαίδευση στην παραβατικότητα ανηλίκων. Παρεμβάσεις στο σχολείο και την κοινότητα».

Α. Συμμετοχές

Σε κάθε εκπαιδευτικό ανάλογα με τη θεματική ενότητα προβλέπεται να συμμετάσχουν έως 26 άτομα. Από αυτούς 14 άτομα θα προέρχονται από Κέντρα Πρόληψης, 6 άτομα από θεραπευτικά πλαίσια, 6 άτομα από φορείς που παρεμβαίνουν στην κοινότητα και συνεργάζονται άμεσα ή έμμεσα με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. (Δίκτυο Φορέων Πρόληψης, ΜΚΟ, Παιδικά χωριά SOS, κ.τ.λ). Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα να καταθέσει αίτημα συμμετοχής έως 2 σεμινάρια, με σειρά προτίμησης.

Επιπλέον, δεδομένου ότι κάθε ενδιαφερόμενος έχει δυνατότητα συμμετοχής σε ένα (1) μακροχρόνιο– ήτοι σε ετήσια βάση – εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα στελέχη που ήδη συμμετέχουν σε άλλο ετήσιο / μακροχρόνιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Οι εκπαιδευόμενοι που θα επιλεγούν σε κάποιο από τα αναφερόμενα προγράμματα θα έχουν τη δυνατότητα επιπλέον συμμετοχής μόνο σε εκπαιδευτικές δράσεις  follow up εκπαιδεύσεων, στις οποίες έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα.

Προκειμένου κάποιος να έχει την δυνατότητα να συμμετάσχει σε μια εκπαιδευτική δράση χρειάζεται να δεσμευτεί στους εξής άξονες:

 • Τήρηση του εκπαιδευτικού πλαισίου
 • Εφαρμογή στο πεδίο του εκπαιδευτικού υλικού
 • Παρουσίαση και επεξεργασία θεωρητικών θεμάτων και εφαρμοσμένων πρακτικών

Β. Μεθοδολογία

Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν βάση των σύγχρονων μεθόδων όσον αφορά στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Συγκεκριμένα  θα αξιοποιηθούν τα εξής εργαλεία:

 • Θεωρητικές παρουσιάσεις από εισηγητές που έχουν άμεση εμπειρία ή θεωρητική συνάφεια με το αντικείμενο της εκπαίδευσης
 • Ομαδικές εργασίες από τα μέλη των εκπαιδευτικών ομάδων
 • Βιωματικά εργαστήρια και αξιοποίηση των μικρών ομάδων
 • Προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων, αξιοποίηση εκφραστικών μέσων

Σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα έχει προβλεφθεί να υπάρξει εκπαιδευτική  εποπτεία, καθώς και συνεργατική εποπτεία από την ομάδα ομοτίμων,  μέσω της ανάλυσης και της μελέτης εφαρμοσμένων πρακτικών.

Γ. Εκπαιδευτές

Οι εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών δράσεων είναι κατά κύριο λόγο εργαζόμενοι στο χώρο των εξαρτήσεων (Ο.ΚΑ.ΝΑ., ΚΕ.Θ.Ε.Α., 18 ΑΝΩ), αλλά και εργαζόμενοι στα Κέντρα Πρόληψης. Ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες έχει προβλεφθεί η αξιοποίηση κατά περίπτωση εξωτερικών συνεργατών.

Την επιστημονική  ευθύνη για την υλοποίηση των σεμιναρίων την έχουν εργαζόμενοι του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και εξωτερικοί συνεργάτες του Οργανισμού.

Δ. Περιεχόμενο κα ιθεματολογία των εκπαιδευτικών δράσεων 

 1. «Εισαγωγή στην αξιοποίηση και στην εφαρμογή των εκφραστικών μέσων και των βιωματικών τεχνικών».

Την επιστημονική ευθύνη για το σεμινάριο έχουν από κοινού τα στελέχη του Ο.ΚΑ.ΝΑ.,  κος Γκότσης Ηλίας, Ψυχοθεραπευτής με μακροχρόνια εμπειρία στην εφαρμογή και την αξιοποίηση βιωματικών και αφηγηματικών πρακτικών, και κα Ατσαλάκη Αμαλία, Κλινική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια μέσω Τέχνης. Την εκπαιδευτική δράση θα υποστηρίξουν με την εμπειρία τους και την εμπλοκή τους καλλιτέχνες που έχουν παράλληλα εργαστεί με ομάδες έκφρασης.

Θεματικές ενότητες:

 • Η αξιοποίηση εικαστικών  μέσων σε ομαδικές και βιωματικές διαδικασίες.
 • Η αξιοποίηση εργαστηρίων φωτογραφίας, η φωτογραφία ως μέσο έκφρασης.
 • Η αφήγηση και η  αξιοποίηση του παραμυθιού, των λογοτεχνικών έργων και μύθων.
 • Βασικές αρχές στο Ψυχόδραμα και το role play.
 • Βασικές αρχές στο Playback theatre.
 • Βασικές αρχές δραματοθεραπείας.
 • Ο κινηματογράφος και η αξιοποίησή καλλιτεχνικών έργων σε αφηγηματικές πρακτικές.
 • Η αξιοποίηση της μουσικής στις ομαδικές και βιωματικές διαδικασίες.
 • Τα βιωματικά εργαστήρια ως  μέσο  αυτογνωσίας, ως εργαλείο κατανόησης  των εσωτερικών αναπαραστάσεων.
 • Πολυδύναμα εργαστήρια (συνδυασμός βιωματικών τεχνικών και εκφραστικών μέσων).
 • Θεωρητικοί άξονες.
 • Βασικές αρχές μεθοδολογίας όσον αφορά στην αξιοποίηση των εκφραστικών μέσων  και των βιωματικών τεχνικών.
 1. «Εκπαίδευση στελεχών πρόληψης στην παρέμβαση πρόληψης με κέντρο τους γονείς και την οικογένεια»

Την εκπαιδευτική δράση θα συντονίσει η κα Κυρίτση Ιωάννα, MMed.science Ψυχοθεραπεύτρια – Σύμβουλος Εξαρτήσεων, με μακροχρόνια εμπειρία στην εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και στην εκπαίδευση και την εποπτεία Στελεχών Κέντρων Πρόληψης.

Βασικοί άξονες περιεχομένου:

 • Σύνδεση παραγόντων κινδύνου και πρόληψης της οικογένειας με τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών.
 • Κρίση και νέα δεδομένα για την ελληνική οικογένεια.
 • Βιβλιογραφική ανασκόπηση των αποτελεσματικών προγραμμάτων και καλών πρακτικών.
 • Διερεύνηση θεμάτων δυναμικής οικογένειας, γονικών δεξιοτήτων διαχείρισης κρίσεων, διαχείρισης αναπτυξιακών προβλημάτων των παιδιών που συσχετίζονται με χρήση ουσιών και παραβατικότητα (ΔΕΠ-Υ , κλπ).

Εκπαίδευση σε βασικές  μεθοδολογικές αρχές σε ομαδικές παρεμβάσεις (ενδεικτικά: αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, εκπαίδευση δεξιοτήτων, αρχές δυναμικής ομάδας, Καταξιωτική  Διερεύνηση).

 1. «Εκπαίδευση στην Δυναμική της ομάδας»

Τον συντονισμό και την επιστημονική ευθύνη για την εκπαιδευτική δράση έχει ο κος Φουστέρης Ευάγγελος, Κοινωνιολόγος – Ψυχοθεραπευτής M.Med.Science,  Υπεύθυνος Μονάδας Κοινωνικής Επανένταξης Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Βασικοί άξονες της εκπαιδευτικής δράσης:

 • Δυναμική της ομάδας (ορίζοντας την ομάδα, τα είδη των ομάδων, τα χαρακτηριστικά των ομάδων, οι ρόλοι, τα στάδια εξέλιξης).
 • Διαχείριση συγκρούσεων/διαχείριση κρίσεων.
 • Βασικές αρχές επικοινωνίας.
 • Εισαγωγή και εκπαίδευση σε τεχνικές και δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας στο ομαδικό πλαίσιο.
 • Εστίαση στην ετερότητα και την πολυφωνικότητα.
 • Βασικές αρχές Κοινοτικής ανάπτυξης.
 • Βασικές αρχές ομαδικών προσεγγίσεων (art therapy, δραματοθεραπεία).
 • Μοίρασμα εμπειρίας και εφαρμογές καλών πρακτικών. Παρουσιάσεις από Στελέχη Κέντρων Πρόληψης.
 1. «Εκπαίδευση στην παραβατικότητα ανηλίκων. Παρεμβάσεις στο σχολείο και την κοινότητα»

Τον συντονισμό και την επιστημονική ευθύνη για την εκπαιδευτική δράση έχει ο κος Τριανταφύλλου Παναγιώτης, Κοινωνιολόγος – Εγκληματολόγος, Στέλεχος Κέντρου Εκπαίδευσης και Εποπτείας ΟΚΑΝΑ.

Θεματικές Ενότητες:

 • Ορισμός, ιστορική, κοινωνική και πολιτισμική εξέλιξη του φαινομένου της παραβατικότητας ανηλίκων. Αιτιολογικοί παράγοντες γένεσης, ανάπτυξης και διατήρησης του.
 • Ειδικότερες εκφάνσεις του φαινομένου της παραβατικότητας ανηλίκων (σχολική επιθετικότητα, βία, εξαρτήσεις κ.ά.).
 • Θύτες και θύματα (κοινωνικά και ατομικά χαρακτηριστικά «επικινδυνότητας» και «ευαλωτότητας»).
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση (πρόληψη παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς, πρόληψη θυματοποίησης, κοινωνική επανένταξη ανήλικων παραβατών).

Οι θεματικές που θα προσεγγιστούν, μέσα από αντίστοιχα Εκπαιδευτικά Υλικά Παρέμβασης ή/και Μεθόδους/Τεχνικές/Εργαλεία Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης, αφορούν στις ειδικότερες εκδηλώσεις του φαινομένου της παραβατικότητας ανηλίκων και της θυματοποίησης τους και ειδικότερα:

 • Ενδοοικογενειακή βία.
 • Σχολική βία και επιθετικότητα.
 • Συμμορίες ανηλίκων.
 • Εφηβεία και εξαρτήσεις.
 • Πρόληψη θυματοποίησης ανηλίκων.
 • Κοινωνική (επαν)ένταξη ανηλίκων παραβατών.

Ε. Διάρκεια των εκπαιδευτικών Δράσεων

Οι σχεδιαζόμενες εκπαιδευτικές δράσεις θα έχουν διάρκεια έως 20 εκπαιδευτικές ημέρες με τη μορφή διημέρων. Τα εκπαιδευτικά διήμερα ανάλογα με το σεμινάριο δύναται να υλοποιηθούν στο χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2017 έως Δεκέμβριο 2018.

Σημειώσεις:

 1. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες που θα καταγραφούν στην έναρξη του σεμιναρίου καθώς και τις προτάσεις που θα κατατεθούν από τα Κέντρα Πρόληψης.
 2. Όσα στελέχη Κέντρων επιθυμούν να εμπλακούν ως εκπαιδευτές στις σχεδιαζόμενες εκπαιδευτικές δράσεις παρακαλούνται να αποστείλουν σχετικό αίτημα στο ΚΕΕ, καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 3. Στον σχεδιασμό προβλέπεται η ύπαρξη εποπτείας ανάλογα με τις ανάγκες που θα εκφραστούν από την ομάδα των εκπαιδευόμενων. Μετά την λήξη προβλέπονται επαναληπτικές συναντήσεις (follow up) με στόχο την ανατροφοδότηση της ομάδας.

ΣΤ. Αιτήματα συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν σχετική αίτηση (κλικ εδώ: Αίτηση συμμετοχής σε εκπαιδευτική δραστηριότητα -φόρμα εκπαιδεύσεων Ο.ΚΑ.ΝΑ.-), αναγράφοντας τα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν με σειρά προτεραιότητας στο ΚΕΕ (φαξ: 210-9245744 / e-mail: kee@okana.gr) το αργότερο έως την Παρασκευή 11.11.2016.

Το αίτημα, το οποίο θα γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του υπευθύνου της Υπηρεσίας, θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα καθώς και από ένα σύντομο σκεπτικό για την εφαρμογή της εκπαίδευσης στο πεδίο.

Ειδικότερα όσον αφορά στα εκπαιδευτικά προγράμματα με τίτλο α) Εισαγωγή στην αξιοποίηση και στην εφαρμογή των εκφραστικών μέσων και των βιωματικών τεχνικών» και β) «Εκπαίδευση στελεχών πρόληψης στις παρεμβάσεις πρόληψης με επίκεντρο τις δράσεις στους γονείς και την οικογένεια» προβλέπεται να σχηματιστούν δύο εκπαιδευτικές ομάδες.

Στόχος είναι στην  μια ομάδα να συμμετάσχουν Στελέχη Πρόληψης, τα οποία έχουν προσληφθεί τα τελευταία χρόνια και δεν έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση.

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ο.ΚΑ.ΝΑ.
Δήμος Φωτόπουλος

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s