«“Ταξίδι… στ’ όνειρο…”, Εκπαιδευτικό σεμινάριο νηπιαγωγών με την αξιοποίηση της καταξιωτικής διερεύνησης (Κ.Δ.) Α.Ι.» | 11η ΠΣΦΠ (εισήγηση, βίντεο)

11η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης, «ΣυμΠλέοντας, Ξαναχτίζουμε Κοινότητες», Ερμούπολη, Σύρος, 18 – 21 Οκτωβρίου 2017
«“Ταξίδι… στ’ Όνειρο…”, Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Νηπιαγωγών με την αξιοποίηση της Καταξιωτικής Διερεύνησης (Κ.Δ.) Α.Ι.» 

Κ. Αποστολοπούλου, Α. Αλεξάκη, Ε. Πλεξίδα, Ε. Σιαφαρίκα, Δίκτυο Διαλόγου Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας: Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Β’ Αθήνας, Εκπαιδευτική Ομάδα Καταξιωτικής Διερεύνησης (Α.Ι.) OKANA, Κέντρα Πρόληψης των Δήμων Κηφισιάς, Αγ. Παρασκευής – Χολαργού και Νέας Ιωνίας, Ελλάδα

Προφορική ανακοίνωση στην ενότητα: «Ενήλικες υποστηρικτές»

Περίληψη

Παρουσίαση τριήμερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου με θέμα «Ταξίδι… στ’ Όνειρο…», συνολικής διάρκειας 12 ωρών, που διοργανώνεται από το Δίκτυο Διαλόγου Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας (ΔιΔΑΠΥ) και απευθύνεται σε Νηπιαγωγούς, Β’ Περιφέρειας Αττικής. Το ΔιΔΑΠΥ είναι μια συνεργασία του Γραφείου Αγωγής Υγείας Β’ Περιφέρειας, μέσω της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας, της Εκπαιδευτικής Ομάδας Καταξιωτικής Διερεύνησης (Κ.Δ.) OKANA, των Κέντρων Πρόληψης των Δήμων Κηφισιάς, Αγ. Παρασκευής – Χολαργού και Νέας Ιωνίας.

Ο βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των ήδη επιμορφωμένων (σε διάφορα υλικά) εκπαιδευτικών στην Κ.Δ. με βιωματική επεξεργασία για την αξιοποίηση του υλικού/ εργαλείου μέσα στην τάξη με τελική ομάδα – αποδέκτη τους μαθητές. Η βιωματική εμπειρία του μοντέλου 4D, (DISCOVERY – DREAMING – DESIGN – DELIVERY), ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ -ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ – ΣΧΕΔΙΑΖΩ – ΥΛΟΠΟΙΩ, θα προσκαλέσει την ομάδα σε αξιοποίηση του υλικού στην σχολική κοινότητα.

Το σεμινάριο, στοχεύει στην σύνδεση, την παραγωγή και την εμπιστοσύνη ανάμεσα στους εκπαιδευτές και τα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας ώστε να συγκατασκευαστεί μια κοινότητα που θα ενθαρρύνει  τα μέλη της στην συν-δημιουργία νέων νοημάτων, στην συν – εξέλιξη και στην αλληλοϋποστήριξη. Επίσης, έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την διαφορετικότητα, την  αυτονομία, παράλληλα με την συλλογικότητα  της ομάδας.

Αυτή η κοινότητα φιλοδοξούμε να αποτελέσει το θεμέλιο και το πλαίσιο μέσα στο οποίο τόσο τα μέλη ατομικά, όσο και η ομάδα συλλογικά θα συνδεθούν με τα αποθέματα, τις ικανότητες, τις αξίες και τις πηγές δύναμης.

Το σεμινάριο θα ακολουθήσουν δίμηνες συναντήσεις (follow up) διαλόγου και συνεργασίας.

Παρουσίαση

Εισήγηση

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγ. Παρασκευής, με 18 νηπιαγωγούς.  Το τριήμερο βιωματικό σεμινάριο είχε ως βασικό σκοπό την σύνδεση ανάμεσα στους εκπαιδευτές και τα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας ώστε να συγκατασκευαστεί μια κοινότητα που θα ενθαρρύνει τα μέλη της στην συν-δημιουργία νέων νοημάτων, στην συν-εξέλιξη και στην αλληλοϋποστήριξη.  Επίσης, είχε ως στόχο να ενθαρρύνει την διαφορετικότητα, την αυτονομία, παράλληλα με την συλλογικότητα της ομάδας. Αυτή η κοινότητα φιλοδοξούμε να αποτελέσει το θεμέλιο και το πλαίσιο μέσα στο οποίο τόσο τα μέλη ατομικά, όσο και η ομάδα συλλογικά θα συνδεθούν με τα αποθέματα, τις ικανότητες, τις αξίες και τις πηγές δύναμής τους.

Η δράση στην σχολική κοινότητα οργανώθηκε και σχεδιάστηκε στη βάση των αρχών της Καταξιωτικής Συστημικής Διερεύνησης (Κ.Σ.Δ.),  (Appreciative Inquiry A.I.).

«Το appreciative inquiry A.I. αποτελεί μια συστηματική έρευνα για τις ικανότητες και τις δυνατότητες των ατόμων, των οργανισμών  και των συστημάτων με στόχο αυτές να αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων για την υλοποίηση των ατομικών και συλλογικών ονείρων. Μέσω του appreciative inquiry εστιάζουμε στις εμπειρίες των ανθρώπων οι οποίες συνδέονται με τις δυνάμεις και τις ικανότητες τους.», «…Η καταξιωτική διερεύνηση  συνδέεται με την διαδικασία του οραματισμού και των μετασχηματισμών…», Γκότσης Ηλίας, Κοινωνιολόγος – Συστημικός Ψυχοθεραπευτής Υπεύθυνος Τμήματος Εκπαίδευσης και Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ο.ΚΑ.ΝΑ.

«Η Κ.Σ.Δ. είναι μία μέθοδος μάθησης, η οποία δίνει έμφαση στην αλληλεπιδρώσα διαδικασία, δημιουργώντας ένα περιβάλλον επικοινωνίας, μέσα στο οποίο οι άνθρωποι μπορούν να εκφραστούν και να αναζητήσουν τους δικούς τους κώδικες και βιώματα, αλλά και των άλλων, στην περιοχή της γνώσης. Ένα περιβάλλον αποδοχής και σεβασμού, το οποίο εστιάζει στις ικανότητες, τις δυνάμεις και τις αξίες του καθενός και της καθεμιάς, και έτσι ελευθερώνει τη δυναμική της μάθησης.», Σμάρω Μάρκου, Κοινωνική Λειτουργός, Συστημική Θεραπεύτρια και Εκπαιδεύτρια.

Μεθοδολογία:
Αξιοποίηση του μοντέλου 4D:

1.  Discovery – Διερεύνηση:  διερεύνηση μιας θετικής εμπειρίας, των προσωπικών ικανοτήτων, καθώς και των προσωπικών αξιών.
2.  Dreaming – Όνειρο: οι άνθρωποι καλούνται να ονειρευτούν ατομικά και στη συνέχεια να ζωγραφίσουν σε ομάδες το συλλογικό όνειρο, το οποίο μετά παρουσιάζουν στην ολομέλεια.
3.  Desigh – Σχεδιασμός  σχεδιασμός βημάτων για την πραγματοποίηση του ονείρου, αξιοποιώντας τις ικανότητες που αναδύθηκαν στην Διερεύνηση.
4. 
Delivery – Υλοποίηση: υλοποίηση των ενεργειών, που είναι απαραίτητες για να γίνουν τα πράγματα όπως τα ονειρεύτηκαν.

Η ιδέα ξεκίνησε από την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας και ήρθε να συναντήσει τους στόχους και τα όνειρα όλης της ομάδας των εκπαιδευτών.  Η ιδέα του ενός γίνεται ιδέα των πολλών, γίνεται «κοινό κτήμα» και συνδεθήκαμε και λειτουργήσαμε συμπληρωματικά ο ένας με τον άλλον, ως ομάδα εκπαιδευτών, σε 3 τρίωρες συναντήσεις.

Η ιδέα απαντά σε δυσκολίες οι οποίες έγιναν επιθυμίες και αφεθήκαμε στο διάλογο μεταξύ μας και στην επαναδιατύπωση των προβλημάτων. Αναδιατυπώνοντας τα θέματα φύγαμε από τον έλεγχο των προβλημάτων.  Ως ομάδα εκπαιδευτών συνδεθήκαμε, συναντήθηκαν τα όνειρά μας και δώσαμε χώρο στη ματαίωση την οποία μεταβολίσαμε σε δύναμη για τα επόμενά μας βήματα.  Η ικανότητά μας να δημιουργούμε είναι ένα όχημα. Η ικανότητά μας να εμπιστευόμαστε είναι ένα θεμέλιο. Η ικανότητά μας να είμαστε συμπληρωματικοί οδηγεί στο νέο, στην ανακάλυψη.

Η ανάγκη να παράγουμε και να «ανοίξουμε» στην κοινότητα, μας βοήθησε να εμπιστευτούμε τις ιδέες μας και να γνωριστούμε καλύτερα. Προηγήθηκαν υποστηρικτικές συζητήσεις στο κέντρο εκπ/σης – Ο.ΚΑ.ΝΑ. Στις συναντήσεις ανακάλυψης και σύνδεσης μεταξύ μας , οραματιστήκαμε τέσσερα τριήμερα σεμινάρια εκπαιδευτικών Α’ θμιας. Βραχυπρόθεσμα προγραμματίσαμε τα δύο πρώτα  και τα άλλα δύο την Άνοιξη του 2018.
Συζητήσαμε αναλυτικά τα βήματα και το όνειρο πήρε «σάρκα και οστά»…

Προσκαλέσαμε τους νηπιαγωγούς, μέσα από την δική μας ανάγκη να σχετιστούμε, να συνδεθούμε καθώς έτσι συναντώνται τα όνειρά μας για την σχολική κοινότητα και εν τέλει οι κοινότητες συνδέονται μέσα από τις δράσεις. Προκειμένου η δράση να είναι η ίδια ένα παράδειγμα Κ.Σ.Δ., αποδεχόμαστε την διαφορετικότητα των μελών, δημιουργούμε χώρο διαλόγου και δυνατότητες να αναδυθούν οι συλλογικές και ατομικές ικανότητες και αξίες, οι διαφωνίες ή οι δυσκολίες των μελών της.

Οι βιωματικές ασκήσεις του προγράμματος:

1η ημέρα: Γνωριμία – Πλαίσιο Συνεργασίας – Αφήγηση Εαυτού

1η Άσκηση Γνωριμίας: «Η Ιστορία του ονόματός μου».

2η Άσκηση Γνωριμίας – Συμβόλαιο: «Αφήγηση Εαυτού».

3η Άσκηση Αφήγησης: Ένα όνειρο… ένα ταξίδι εαυτού με συνταξιδιώτη…

2η ημέρα: Σύνδεση – Αποθέματα

1η Άσκηση: «Δημιουργώντας Δεσμούς: Η ιστορία της αλεπούς».

2η Άσκηση UBUNDU: Ιστορίες Υπερηφάνειας.

3η Άσκηση: το Δώρο – Διερεύνηση Αποθεμάτων.

3η ημέρα: Dreaming – Ονείρεμα

1η Άσκηση: «το Νηπιαγωγείο που ονειρεύομαι…»

2η Άσκηση: «Μεταμορφώνοντας την ασχήμια μέσα από τα μάτια ενός μικρού παιδιού».

3η Άσκηση: «Ατομικό όνειρο».

Ο δεσμός γίνεται μια δυναμική, εξελικτική διαδικασία αλληλεπίδρασης που στηρίζεται στη δεκτικότητα, στο διάλογο, στην έκφραση συναισθημάτων και  αναγκών, στο μοίρασμα βιωμάτων. Όλα αυτά για να συμβούν χρειάζεται να δώσουμε χρόνο, φροντίδα, υπομονή, συνέπεια και υπευθυνότητα.

Η σύνδεση μέσα από τη στάση UBUNDU  – I am because we are (υπάρχω γιατί υπάρχουμε) αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας μέσα από τους άλλους και συνδεόμαστε με τους άλλους.. «συντηρούμε την αίσθηση της ταυτότητάς μας μέσα από το μοίρασμα» Σμάρω Μάρκου, Κοινωνική Λειτουργός, Συστημική Θεραπεύτρια και Εκπαιδεύτρια.

Η αναγνώριση των ικανοτήτων και αξιών των μελών μιας ομάδας ή μιας κοινότητας μπορούν να οδηγήσουν σε δράσεις και μετασχηματισμούς.

Μέσα από το ονείρεμα ο εκπαιδευτικός  εστιάζει στην επιθυμητή συνθήκη που θα ήθελε, τον προσκαλούμε να μιλήσει για την επιθυμία του και το πώς ονειρεύεται να υπάρχει ένα ασφαλές σχολείο.

Δεσμευτήκαμε για Συνάντηση συζήτησης τον Νοέμβριο  (follow up ανά 2 μήνες) για να συζητήσουμε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ονείρων των μελών της ομάδας.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s