Αναρτημένες Ανακοινώσεις | 13η ΠΣΦΠ

Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ενημερώνουμε ότι οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις της 13ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης θα είναι διαθέσιμες καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών της 13ης Πανελλήνιας στην Κέρκυρα.

Κατά τη διάρκεια παρουσίασης των Αναρτημένων Ανακοινώσεων, την Πέμπτη 29 Σεπτέμβριου 2022, ώρα 15:00-16:00, θα έχετε την ευκαιρία να έρθετε σε επικοινωνία με τους υπεύθυνους συναδέλφους, ώστε να αναζητήσετε επιπλέον πληροφορίες και να ανταλλάξετε ιδέες.

Xώροι: Πνευματικό Κέντρο Ι.Μ. Κέρκυρας & Ιόνιος Ακαδημία (αίθριο, 1ος όροφος)

Αναρτημένες Ανακοινώσεις – Poster

«Tρίτη ηλικία: Ένας φωτεινός κύκλος ζωής»

Σωτηρία Κρητικού, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ρόδου «ΔΙΟΔΟΣ»

Περίληψη

Το πρόγραμμα «Τρίτη Ηλικία: Ένας φωτεινός κύκλος ζωής» ήταν το αποτέλεσμα της ανάγκης για ανταπόκριση στα σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα (πανδημία Covid-19) επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο της Πρόληψης. Διακρίνεται από πρωτοτυπία ως προς την πληθυσμιακή ομάδα στην οποία απευθυνόταν (παππούδες, ως μέλη της διευρυμένης Οικογένειας) ως προς την μορφή του προγράμματος (διαδικτυακές «συναντήσεις») και τους στόχους του (εμψύχωση «ευάλωτου» πληθυσμού) σε περίοδο Κρίσης.
Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος είχε το Κέντρο Πρόληψης «Δίοδος» με έδρα την Ρόδο και είναι ένα υπό εξέλιξη πρόγραμμα αφού ανανεώνεται συνεχώς η πρόθεση συνεργασίας των συμβαλλόμενων δομών (ΚΑΠΗ Ρόδου, «Δίοδος»).

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: Poster

«Ημερολόγιο Ενδυνάμωσης ‘Άρηξις’ 2021, βασισμένο στις Αρετές του Αριστοτέλη και στη Θετική Ψυχολογία: Το υλικό για την ευρύτερη κοινότητα και η εφαρμογή διαδικτυακών εργαστηρίων για ενήλικες»

Αλεξάνδρα Χαβιάρα, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου «ΑΡΗΞΙΣ»

Περίληψη

Το Ημερολόγιο Ενδυνάμωσης 2021, βασισμένο στις Αρετές του Αριστοτέλη και στη Θετική Ψυχολογία, αποτελεί το τρίτο σε σειρά ημερολόγιο ανάπτυξης δεξιοτήτων που δημιουργήθηκε από το Κέντρο Πρόληψης «Άρηξις», για πρώτη φορά σε διαδικτυακή μορφή, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας Covid-19. Αποτελεί ένα πρωτότυπο εργαλείο προσωπικής ανάπτυξης για ενηλίκους και εφήβους, το οποίο μπορεί να απευθυνθεί και σε παιδιά, με την καθοδήγηση ενήλικα (γονέα ή εκπαιδευτικού). 
Στο αρχείο παρουσιάζονται οι σκοποί, η μεθοδολογία, το περιεχόμενο, στοιχεία αξιολόγησης και ορισμένα συμπεράσματα από το Ημερολόγιο Ενδυνάμωσης και την πραγματοποίηση των εργαστηρίων για ενήλικες που βασίστηκαν σε αυτό.

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: Poster

«Συγκριτική μελέτη απόψεων μαθητών Λυκείων της δυτικής Αθήνας για τα προβλήματα της εκπαίδευσης πριν και μετά την πανδημία»

Σπύρος Σασσάνης, Μάριος Κατσουρός, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ιλίου, Πετρούπολης, Αγίων Αναργύρων, Καματερού «ΦΑΕΘΩΝ»

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αποτελεί προϊόν έρευνας σε Λύκεια της δυτικής Αθήνας για τα προβλήματα της εκπαίδευσης πριν και μετά την πανδημία. Η συλλογή των δεδομένων έγινε κατά τη διάρκεια των βιωματικών ομάδων εφήβων που πραγματοποίησε το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΦΑΕΘΩΝ», των δήμων Ιλίου, Πετρούπολης, Αγίων Αναργύρων – Καματερού σε δύο ξεχωριστές περιόδους, το 2017-2018 και το 2021. Ο ξεχωριστός αυτός τρόπος συλλογής των απαντήσεων των εφήβων αποτέλεσε μέρος της διερεύνησης των αναγκών τους στην πρώτη από τις τέσσερις έως έξη περίπου συναντήσεις με την κλειστή ομάδα μαθητών. Οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις αφορούσαν τα προβλήματα των έφηβων μαθητών σε σχέση με το σχολείο, την οικογένεια και την κοινωνία.
Διερευνάται κατά πόσο μεταβλήθηκαν οι αντιλήψεις των μαθητών που σχετίζονται με την εκπαίδευση σε σχέση με το σχολείο, την οικογένεια και την κοινωνία. Σε δεύτερο επίπεδο, εξετάζεται κατά πόσο μπορεί η συγκεκριμένη μεθοδολογία να εφαρμοστεί ως μέρος της αναγνώρισης των αναγκών μιας βιωματικής ομάδας εφήβων.
Σε ερευνητικό επίπεδο το πλεονέκτημα της εργασίας είναι ότι αξιοποιεί τη βιωματική προσέγγιση σε μία διερευνητική διαδικασία. Παράλληλα, προσπαθεί να αναγνωρίσει αν η πανδημία επηρέασε τις απόψεις των μαθητών Λυκείων σχετικά με τα προβλήματα της εκπαίδευσης. Βασικό της μειονέκτημα αποτελεί η έλλειψη επαρκών στοιχείων για σύγκριση ων ερευνητικών μεθόδων που ακολουθήθηκαν αλλά και ο βαθμός εγκυρότητας της έρευνας.

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: Poster

«Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών και Σχεδιασμός προγράμματος εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ενηλίκων: Η περίπτωση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας ‘Προνόη'»

Βασιλική Αλεξάκη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. Κηφισιάς «ΠΡΟΝΟΗ»

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας αναρτημένης ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση  ευρημάτων έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο απόκτησης  μεταπτυχιακού τίτλου στην «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Αντικείμενο της έρευνας ήταν: «η διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχεδιασμό προγράμματος Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης  Ενηλίκων  που οργανώνει το Κέντρο Πρόληψης  «Προνόη»  γι’ αυτούς».
Αξιοποιήθηκε η ποσοτική ερευνητική στρατηγική, προκειμένου να αποτυπωθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα. Συγκεντρώθηκαν 128 ατομικά ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια από το δείγμα των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας. Χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα IBM SPSS για την ανάλυση των δεδομένων.
Η παρούσα μελέτη πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα  μέσα από την ανάδειξη του ελλείμματος εκτίμησης αναγκών και σχεδιασμού ανάλογων προγραμμάτων. Ειδικότερα, αποβλέπει να προσδιορίσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα, αυτόν της πρόληψης εξαρτήσεων, όπου η διάγνωση των αναγκών και ο σχεδιασμός είναι περισσότερο αναγκαία από κάθε άλλη περίπτωση εκπαίδευσης ενηλίκων. Επιπροσθέτως, η μελέτη προσθέτει καινοτόμα ερευνητικά δεδομένα, αφού δεν έχουν, μέχρι σήμερα, πραγματοποιηθεί ανάλογες έρευνες.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει, ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι γυναίκες και μεταξύ 50 με 59 ετών. Σε σχέση με τα χαρακτηριστικά αποτελεσματικών προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης από το ¨Προνόη¨, επιθυμούν να είναι ταχύρρυθμα,  εντός σχολικού ωραρίου και να αξιοποιούνται διαδικτυακές πλατφόρμες. Αναφορικά με τις θεματικές των παραπάνω επιμορφώσεων, επιθυμούν να είναι σχετικές με τη σχολική καθημερινότητα και τη ψυχολογία, ενώ ως προς τα κίνητρά τους για να συμμετέχουν, προτάσσουν την ανάγκη τους για να δικτυωθούν με άλλους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, καθώς και το «Προνόη».
Η παρούσα μελέτη, πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει στην καλύτερη  εκτίμηση αναγκών και στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό προγραμμάτων Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης Αγωγής Υγείας  εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας από το «Προνόη».
Τα συμπεράσματα της έρευνας, μπορούν να αξιοποιηθούν από τους επαγγελματίες υγείας των Κέντρων Πρόληψης, καθώς από φορείς  που υλοποιούν τέτοιου είδους επιμορφώσεις.

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: Poster

«11 Χρόνια Καλλιτεχνικός Μαθητικός Διαγωνισμός»

Βασιλική Τσιάτα, Χρήστος Πιτσίλκας, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λάρισας «ΟΡΦΕΑΣ»

Περίληψη

Το θέμα του διαγωνισμού συνδιαμορφώνεται με τους υπεύθυνους του κάθε φορέα και στη συνέχεια, ενημερώνονται τα σχολεία μέσω εγκυκλίου.
Ακολουθεί συζήτηση στις τάξεις με μαθητές πριν τη δημιουργία των έργων, προκειμένου να υπάρξει μια συλλογική (οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες μέχρι τρία άτομα), δυναμική διεργασία με στόχο να φωτιστούν όσο το δυνατόν περισσότερες πλευρές του θέματος, να αναδειχθεί η ατομική και συλλογική συμμετοχή, η συνεργασία και η ανταλλαγή ιδεών, να αξιοποιηθούν ατομικές και συλλογικές αξίες, δεξιότητες – ικανότητες.
Τα έργα φτάνουν στο Κέντρο Πρόληψης μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία και σε προκαθορισμένο χρόνο, η επιτροπή αξιολόγησης επιλέγει τα βραβεία, που απονέμονται σε εκδήλωση που πραγματοποιεί, το Κέντρο.
Σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης βραβεύονται τρία έργα και δίνονται από ένα έως τρία δώρα σε κάθε κατηγορία.

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: Poster

«Ευρωπαϊκό έργο ‘Make the difference!: Δουλεύοντας μαζί για παιδιά που ζουν σε περιβάλλοντα με ζητήματα εξάρτησης'»

Ναταλία Τζοβάρα, Στυλιανή Λαχανιώτη, Δωροθέα Λοΐζου, Αντωνία Μπαλτά, Ιωάννης Νέζης, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. Αθηναίων «ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ»

Περίληψη

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Υγεία» συμμετέχει από τον Μάιο του 2021 στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο «Make the Difference!» (‘Mtd’) με στόχο την υποστήριξη παιδιών που ζουν σε περιβάλλοντα με ζητήματα εξάρτησης. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς πρόληψης ή/και θεραπείας των εξαρτήσεων από 12 χώρες της Ευρώπης: Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία και Φινλανδία. Η αναρτημένη ανακοίνωση που ακολουθεί αποτελεί παρουσίαση του ‘Mtd’ και των εργασιών που έχουν γίνει μέχρι και τον Ιούλιο 2022.

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: Poster

«Φέρνοντας  την Πρόληψη στις Γειτονιές της Αθήνας»

Ιωάννης Νέζης, Παρασκευή-Δανάη Γερμανού, Μαρία Λύκαρη, Μαρία – Αθανασία Τσαγκαλάκη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. Αθηναίων «ΠΑΛΛΑΣ ΑΘΗΝΑ»

Περίληψη

Στόχοι: Σκοπός των παρεμβάσεων είναι η Δικτύωση με τοπικούς συλλόγους, οργανώσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στην τοπική κοινότητα.
Βασικός στόχος είναι η ενδυνάμωση της συνεργασίας και η καλλιέργεια κλίματος  εμπιστοσύνης μεταξύ του Κέντρου και των φορέων της τοπικής κοινότητας, για την ενημέρωση τους σε θέματα πρόληψης. Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί επίσης στην ευαισθητοποίηση των μελών τους σε θέματα πρόληψης, στη δικτύωση και συνεργασία μεταξύ των φορέων, στην ανάπτυξη κοινών δράσεων και στην ενίσχυση και διεύρυνση του υπάρχοντος δικτύου συνεργασίας με φορείς που δραστηριοποιούνται στην τοπική κοινότητα.

Κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα: Η συγκεκριμένη παρέμβαση είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Κέντρου Πρόληψης Παλλάς Αθηνά, της 1ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων και τοπικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή. Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν αφορούν σε παρεμβάσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας σε θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Πιο συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης σε δημόσιους χώρους μέσω της διανομής ενημερωτικού υλικού για τις υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Πρόληψης, σε γειτονίες της Αθήνας. Επιπλέον, το Κέντρο συμμετείχε σε αθλητικά δρώμενα που έλαβαν χώρα στην περιοχή δραστηριοποίησής του, στη συν διοργάνωση σεμιναρίων παροχής Α΄ Βοηθειών και σε αυτοτελείς παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινότητας στη σημασία των προγραμμάτων πρόληψης στην ευρύτερη κοινότητα, καθώς και σε θεματικές όπως εξαρτήσεις, μορφές βίας, διαδικτυακός εκφοβισμός.

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: Poster

«Βιωματική παρέμβαση στους ανήλικους τροφίμους φυλακών Κορίνθου ‘Χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα στο μέσα και στο έξω'»

Αθηνά Γαϊτάνη, Δήμητρα Παπαναστασίου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κορινθίας «ΔΙΟΛΚΟΣ»

Περίληψη

Η αναρτημένη ανακοίνωση του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Κορινθίας «Δίολκος», αφορά τη βιωματική παρέμβαση στους ανήλικους κρατούμενους των φυλακών Κορίνθου που έχει ως γενικό στόχο την Πρόληψη των Εξαρτήσεων και περιλαμβάνει τρεις κύκλους εκπαίδευσης σε τρεις ομάδες έγκλειστων εφήβων 16-17 ετών συνολικής διάρκειας 18 ωρών, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στην ειδικά διαμορφωμένη, σχολική αίθουσα του καταστήματος κράτησης Κορίνθου.

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: Poster

«Εκπαιδευτικό υλικό προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας σε μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου – Λυκείου ‘Όλα είναι δρόμος'»

Σωτηρία Χαντζηκωνσταντίνου, Παναγιώτα Τσαπαρδώνη, Διονυσία Γκομώλη, Κατερίνα Λάγαρη, Κατερίνα Μάσσαλα, Νίκος Πανουτσόπουλος, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ηλείας «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ»

Περίληψη

Η εφηβική ηλικία (13-17) είναι η ηλικία που οι έφηβοι/ες αρχίζουν να αμφισβητούν τα πρότυπα και τους κανόνες των ενηλίκων, η ομάδα των συνομηλίκων ασκεί μεγαλύτερη επιρροή και  εντείνεται η επαναστατικότητα και ο πειραματισμός.  Δοκιμάζουν ρόλους ενηλίκων και σε συνδυασμό με τις ταυτόχρονες βιολογικές και σωματικές αλλαγές αυτό μπορεί να αποτελέσει ιδανικό συνδυασμό για την υιοθέτηση επικίνδυνων συμπεριφορών όπως η επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά, το κάπνισμα, η χρήση αλκοόλ η επικίνδυνη οδήγηση και η χρήση ουσιών.  Είναι όμως ταυτόχρονα και η ηλικία που – εξαιτίας της ευπλαστότητας του εγκεφάλου, παρόμοιας με αυτή της βρεφικής ηλικίας-οι παρεμβάσεις μπορούν να ενδυναμώσουν ή να μειώσουν τον αντίκτυπο των πρώιμων εμπειριών. Τα στοιχεία των ερευνών αποδεικνύουν ότι τα μονοθεματικά εκπαιδευτικά υλικά που εστιάζουν μόνο στη χρήση ουσιών δε φαίνεται να είναι αποτελεσματικά καθώς αποτυγχάνουν να παρέχουν πολύπλευρα και διαρκή αναπτυξιακά αποτελέσματα που να ενδυναμώνουν την ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και των αξιών.  Η χρήση ουσιών δεν συμβαίνει μέσα σε «κενό» αλλά αποτελεί μέρος της ζωής των νέων.
Το υλικό «Όλα είναι δρόμος» περιλαμβάνει  ζητήματα που είναι σημαντικά για τις/τους νέες/ους και  αντιμετωπίζει τη χρήση ουσιών ως κομμάτι την δραστηριότητάς τους και την εντάσσουν στο ευρύτερο πλαίσιο της προαγωγής της υγείας παρέχοντας συνέπεια, συνέχεια και συνδέοντας όλα τα ζητήματα υγείας που μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή τους δίνοντας έτσι νέες προοπτικές στην καθολική πρόληψη σε αυτή την ομάδα στόχου.

Στόχοι: Απόκτηση κατάλληλων και επιστημονικά τεκμηριωμένων γνώσεων, σύμφωνων με το αναπτυξιακό στάδιο.
Ενίσχυση προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων (αναγνώριση και έκφραση αναγκών, δεξιότητες επικοινωνίας,  ενσυναίσθηση,  δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, συνεργασία, διεκδικητικότητα και αυτοεκτίμηση, αντίσταση στην επιρροή των  συνομηλίκων).

Μεθοδολογία: Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η βιωματική. Οι έφηβοι/ες, μέσα από την ενεργητική και ισότιμη συμμετοχή και με την αξιοποίηση τεχνικών, υλικών και δραστηριοτήτων όπως η αφήγηση, οι εικαστικές τέχνες η δραματοποίηση, κ.α., ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν και να δημιουργήσουν τα ίδια, τον ψυχοσυναισθηματικό εκείνο χώρο που θα τους επιτρέψει να εκφραστούν ελεύθερα και να σχετιστούν σε μια νέα βάση με σεβασμό και αίσθημα αλληλεγγύης.

Περιεχόμενο: 1η ενότητα: «Όταν ο αφρός λησμονεί το βυθό» (Γνωριμία – εγώ και οι άλλοι/ες μέσα στην ομάδα). 2η ενότητα: «Ο καθρέφτης» (Ταυτότητα/ σκέψεις/ ανάγκες). 3η ενότητα: «Έλα να παίξουμε» (Φιλία – εκφοβισμός). 4η ενότητα: «Στα παπούτσια του άλλου» (Στερεότυπα του φύλου). 5η ενότητα: «Love is» (Ρομαντικές σχέσεις). 6η ενότητα: «Ο χορός των συναισθημάτων» (Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων). 7η ενότητα: «Το κυνήγι του θησαυρού» (Καλλιέργεια ενσυναίσθησης). 8η ενότητα: «Τα…δίχτυα» (Ρητορική μίσους στο διαδίκτυο). 9η ενότητα: «Ο κύκλος της προκατάληψης» (Στερεότυπα και προκαταλήψεις). 10η ενότητα: «Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει» (Αξιολόγηση προγράμματος – αποχαιρετισμός).

Αξιολόγηση: Δυνατά σημεία: 1. Το υλικό υλοποιείται σε μαθητές και μαθήτριες αστικών – ημιαστικών – αγροτικών περιοχών της επαρχίας που συχνά δεν έχουν το χώρο και την ευκαιρία να διαπραγματευτούν ζητήματα σχετικά με την ψυχοκοινωνική τους υγειά όπως αυτά που υπάρχουν στο υλικό (διαδικτυακός εκφοβισμός – ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού). 2. Έχει απλή δομή και είναι εύχρηστο και για μη εξοικειωμένους εκπαιδευτικούς. 3. Μεγάλη ανταπόκριση από εκπαιδευτικούς και ειδικούς ψυχικής υγείας για την εφαρμογή του. Αδύνατα σημεία: 1. Δυσκολία στην ανεύρεση χρόνου/ χώρου για την υλοποίηση του προγράμματος είτε εντός είτε εκτός σχολικού πλαισίου. 2. Αντιστάσεις από εκπαιδευτικούς/ γονείς ιδιαίτερα σε θεματικές που διερευνούν στάσεις αντιλήψεις στερεότυπα. 3. Πολλές δραστηριότητες σε κάποιες ενότητες όχι αρκετά συνεργατικές, με μικρή αξιοποίηση της ιδίας της εμπειρίας των μαθητών/τριων.

Συμπεράσματα: Το  «Όλα είναι δρόμος» είναι ένα βοηθητικό εργαλείο στη δουλειά της πρόληψης με εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: Poster

«Πρόγραμμα προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας σε μαθητές και μαθήτριες Β’ Δημοτικού ‘Έλα να πετάξουμε μαζί στη χώρα του Εαυτού'»

Κατερίνα Μάσσαλα, Παναγιώτα Τσαπαρδώνη, Διονυσία Γκομώλη, Κατερίνα Λάγαρη, Σωτηρία Χαντζηκωνσταντίνου, Νίκος Πανουτσόπουλος, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ηλείας «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ»

Περίληψη

Η πρώτη σχολική ηλικία είναι μια φάση στη ζωή του παιδιού κατά την οποία αναπτύσσει δεξιότητες συνεργασίας, εντάσσεται ως μέλος σε ομάδες, αρχίζει να σκέφτεται για τον εαυτό του και να τον αξιολογεί μέσα από τη σύγκριση με τους συνομηλίκους, αναγνωρίζει, κατανοεί τα δικά του συναισθήματα και των άλλων και αναπτύσσει γνωστικές, σωματικές και κοινωνικές δεξιότητες. Ταυτόχρονα με την είσοδο του στο σχολείο απομακρύνεται από το προστατευμένο οικογενειακό περιβάλλον και εισέρχεται σ’ ένα νέο το οποίο προϋποθέτει συλλογική εργασία με μεγαλύτερες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Τα αναπτυξιακά αυτά χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με τις αλλαγές που προκύπτουν από τη μετάβαση στο σχολείο, αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και αξιολογεί τον εαυτό του. Η εικόνα του εαυτού που διαμορφώνεται στην πρώτη σχολική ηλικία είναι πολύ σημαντική για τη μετέπειτα ζωή του παιδιού, δεδομένου ότι θέτει τα θεμέλια για την ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη, τη μαθησιακή του ικανότητα, τις σχέσεις του με τους άλλους και τα επιτεύγματά του σε όλους τους τομείς.
Σημαντικοί προστατευτικοί παράγοντες αποτελούν οι προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες. Το εκπαιδευτικό υλικό έχει σχεδιαστεί με το σκεπτικό της καλλιέργειας των προστατευτικών εκείνων παραγόντων που θα ενισχύσουν την ψυχική ανθεκτικότητα και θα ενδυναμώσουν τα παιδιά. Επιπρόσθετα οι πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα σε σχέση με τη μείωση των εξαρτήσεων είναι όσες εστιάζουν στις δεξιότητες ζωής και στις κοινωνικές νόρμες.

Στόχοι: 1. Η ενίσχυση των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στην μεταβατική φάση από την προσχολική στην πρώτη σχολική ηλικία. 2. Η διαμόρφωση κλίματος συνεργασίας, αποδοχής και ασφάλειας-συνθήκες που θα διευκολύνουν την έκφραση απόψεων, σκέψεων, συναισθημάτων. 3. Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.

Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που ακολουθείται βασίζεται στη βιωματική – ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Σύμφωνα με αυτή, οι βιωματικές καταστάσεις αποτελούν αφετηρία της διδακτικής πράξης και συμβάλλουν στην κατανόηση του εαυτού και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας. Ανάλογα με την κάθε συνάντηση χρησιμοποιούνται βιωματικές δραστηριότητες, αφήγηση παραμυθιών, εικαστικές δημιουργίες, συζήτηση σε δυάδες- μικρές ομάδες- στην ολομέλεια, η θέση του βοηθού και η χρήση φιλοφρονήσεων.

Περιεχόμενο: Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από 8 ενότητες: 1. Γνωριμία ομάδας 2. Το συμβόλαιο της ομάδας 3. Τόσο διαφορετικοί, μα τόσο ίδιοι και τόσο ξεχωριστοί 4. Ο Ρούλης ο Σκαντζοχοιρούλης 5. Τα συναισθήματα μου είμαι εγώ  6. Ο φόβος που μικραίνει τον δράκο 7. Εγώ και εσύ μαζί, φίλοι και διαφορετικοί 8.  Αξιολόγηση- κλείσιμο προγράμματος

Αξιολόγηση: Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού υλικού σε εκπαιδευτικούς και ειδικό επιστημονικό προσωπικό που το εφάρμοσαν στη τάξη ή σε ομάδες. Δυνατά σημεία: 1. Έχει απλή δομή και είναι εύχρηστο και για μη εξοικειωμένους  εκπαιδευτικούς. 2. Μεγάλη ανταπόκριση από παιδιά  εκπαιδευτικούς και ειδικούς ψυχικής υγείας για την εφαρμογή του. Αδύνατα σημεία: 1. Δυσκολία στην ανεύρεση χρόνου/χώρου για την υλοποίηση του προγράμματος είτε εντός είτε εκτός σχολικού πλαισίου. 2. Πολλές δραστηριότητες σε κάποιες ενότητες όχι αρκετά συνεργατικές, με μικρή αξιοποίηση της ιδίας της εμπειρίας των μαθητών/τριων. 3. Απουσία ερωτηματολογίου αξιολόγηση.

Συμπεράσματα: Το «Έλα να πετάξουμε μαζί στη χώρα του εαυτού» είναι ένα εύχρηστο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Αύξηση αιτημάτων από εκπαιδευτικούς και ειδικό επιστημονικό προσωπικό για χορήγηση του υλικού και υλοποίηση του στο πλαίσιο των Εργαστηρίων  Δεξιοτήτων.
Σχόλια εκπαιδευτικών που υλοποίησαν το υλικό: άρτια δομημένο υλικό, συμμετοχή των παιδιών  με αμείωτο ενδιαφέρον, κατάλληλο υλικό για την ηλικία τους.

Συμβολή  στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Έγκυρες και επιστημονικά τεκμηριωμένες γνώσεις για θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας.  Εκπαιδευτικό υλικό με πρωτότυπες βιωματικές ασκήσεις, ιστορίες που μπορεί να αξιοποιηθεί στις παρεμβάσεις πρόληψης στη σχολική κοινότητα, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων στη μεταβατική φάση από την προσχολική στην πρώτη σχολική ηλικία.

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: Poster

«Ενδυναμώνοντας το ρόλο του εκπαιδευτικού ΕΠΑΛ στην τάξη: Επικοινωνία, Δεξιότητες και Στρατηγικές διαχείρισης της τάξης ως ομάδας»

Σοφία Ασπρογέρακα, Μαρία Γεωργάκη, Ιφιγένεια Καπότη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λευκάδας «ΔΙΑΥΛΟΣ»

Περίληψη

Στην αναρτημένη ανακοίνωση παρουσιάζεται μία από τις πρώτες -στα 22 χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Λευκάδας «ΔΙΑΥΛΟΣ»- ενδοσχολικές εκπαιδεύσεις, αποκλειστικά για διδάσκοντες των συστεγαζόμενων (ημερήσιο και εσπερινό) ΕΠΑΛ Λευκάδας. Η παρέμβαση με τίτλο:  «Ενδυναμώνοντας το ρόλο του εκπαιδευτικού στην τάξη: Επικοινωνία, Δεξιότητες και Στρατηγικές διαχείρισης της τάξης ως ομάδα», ήταν η πρώτη δια ζώσης εκπαίδευση που θα υλοποιούνταν στη μετά covid περίοδο και καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-2022. Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων του συγκεκριμένου τύπου σχολείου, θεωρήθηκε πρόκληση η ταυτόχρονη συμμετοχή των εκπαιδευτικών τόσο από τα πρωινά όσο και από τα απογευματινά τμήματα σε μια ενδοσχολική εκπαίδευση με σκοπό να ενισχυθεί η διασύνδεση μεταξύ συναδέλφων και να ενδυναμωθούν οι εκπαιδευτικοί στο ρόλο τους, ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα την τάξη τους, αλλά και ταυτόχρονα να δημιουργηθούν  νέες προοπτικές συνεργασίας με το Κέντρο Πρόληψης Λευκάδας. Οι συμμετέχοντες -διαφόρων ειδικοτήτων- έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη βιωματική μορφή της ενδοσχολικής εκπαίδευσης, επεδίωξαν έντονα την προσωπική τους εμπλοκή -προδίδοντας την ανάγκη τους για σύνδεση και συμμετοχή-  και κρίνοντας από την ανατροφοδότηση, ικανοποίησαν τις προσδοκίες τους.

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: Poster

«Βιωματικό υλικό πρόληψης του σχολικού εκφοβισμού, εγκεκριμένο από το Ι.Ε.Π. για την εφαρμογή του σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με θέμα «Θυμός-Βία-Συγχώρεση»

Δέσποινα Σαμοθρακή, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λέσβου «ΠΝΟΗ»

Περίληψη

Το εγχειρίδιο με τίτλο «Θυμός-Βία-Συγχώρεση» αποτελεί ένα  υλικό για την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού σε μαθητές της Β΄θμιας εκπαίδευσης-εφήβους, το οποίο έχει εκδώσει το Κέντρο Πρόληψης ΠΝΟΗ της Μυτιλήνης με συγγραφέα την Κοινωνική Λειτουργό Σαμοθρακή Δέσποινα. Είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα του Ι.Ε.Π. στα εργαστήρια δεξιοτήτων και μπορεί να εφαρμοστεί από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων ή από επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται στο χώρο του σχολείου είτε ως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 11 συναντήσεων όπως αυτό προτείνεται στο υλικό, είτε χρησιμοποιώντας μεμονωμένες ενότητες σαν μια βραχεία παρέμβαση.
Επιπλέον μπορεί να εφαρμοστεί και σε υποομάδες του νεανικού πληθυσμού για τις οποίες θεωρείται ότι συντρέχουν παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση προβλημάτων που σχετίζονται με τη βία και τον εκφοβισμό.
Ουσιαστικά μιλάμε για ένα πρόγραμμα που απευθύνεται στους νέους αλλά και στους εκπαιδευτικούς που θα το εφαρμόσουν, παρέχοντας τους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ενδυνάμωσης και στηριζόμενο στις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης καλλιεργώντας τον σεβασμό, τη δικαιοσύνη, την ισότητα και την αποδοχή του άλλου.
Η φιλοσοφία του προγράμματος, όπως και η εφαρμογή κάθε προγράμματος αγωγής υγείας στο χώρο του σχολείου όπως αυτό, αποτελεί βασικό συντελεστή της γνωστικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών, με στόχο την καλλιέργεια θετικών στάσεων και δεξιοτήτων προκειμένου να αποτραπεί η επιθετική συμπεριφορά. Παράλληλα μέσα από το υλικό προάγεται η  καλλιέργεια της έννοιας της συγχωρητικότητας, έτσι ώστε να κατανοήσουν τα παιδιά την ανάγκη αποκατάστασης των διαταραγμένων σχέσεων, καλλιεργώντας την ικανότητα τους να ρυθμίζουν τις σχέσεις τους στο σχολικό περιβάλλον μέσα από  την αναγνώριση των αξιών που μοιράζονται σε αυτό.
Το υλικό αποτελείται από 3 ενότητες αυτές του θυμού, της βίας και της συγχώρεσης και κάθε ενότητα περιλαμβάνει το θεωρητικό μέρος και τις βιωματικές ασκήσεις – δραστηριότητες για τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων των στόχων και της διαδικασίας εφαρμογής τους.

Περιεχόμενο: Το  υλικό αποτελείται από 4 κεφάλαια: 1ο Φιλοσοφία και ο σχεδιασμός του υλικού. 2ο Κατανόηση του φαινομένου της σχολικής βία και του εκφοβισμού. 3ο  Θεωρητική προσέγγιση της έννοιας του Θυμού και σύνδεση του με τη Βία. 4ο Θεωρητική προσέγγιση της έννοιας της Συγχώρεσης και Συγχωρητικότητας

Βιωματικές ασκήσεις – Δραστηριότητες: 1η «Κατανόηση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού». 2η «Κάρτες και σενάρια εκφοβισμού». 3η «Δικαιώματα και Υποχρεώσεις». 4η «Παράπονα και κρυμμένες αξίες». 5η «Θυμώνω όταν…». 6η «Θυμός και Βία». 7η «Όταν θυμώνουν οι άλλοι». 8η «Συγχώρεση». 9η «Η έννοια τη Συγχώρεσης μέσα από ποιήματα, τραγούδια, ιστορίες». 10η  «Η ζυγαριά». 11η «Αξιολόγηση προγράμματος».

Το υλικό είναι στη διάθεση των Κέντρων Πρόληψης κατόπιν επικοινωνίας με την ΠΝΟΗ. Θα αποσταλεί σε έντυπη μορφή σε όσους ενδιαφέρονται να το αποκτήσουν.

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: Poster & Flyer

«Ομάδα Γονέων: ‘Μπαμπά είσαι πολύτιμος! Μην το ξεχνάς!!'»

Αναστάσης Μαυρομιχάλης, Ανδρέας Mεδίτσκος, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΕΛΠΙΔΑ»
 

Περίληψη

Σκοπός – Στόχος: Σκοπός της παρέμβασης είναι η πρόληψη εξαρτητικών συμπεριφορών στα παιδιά.
Γενικός στόχος της παρέμβασης είναι να αντιληφθούν οι μπαμπάδες την αλλαγή του ρόλου τους στη σύγχρονη πραγματικότητα και να τους ενεργοποιήσει να ενημερωθούν σχετικά με θέματα που αφορούν στο μεγάλωμα των παιδιών τους.

Μεθοδολογία: Αξιοποιείται η βιωματική μέθοδος προκειμένου τα μέλη να συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγή της γνώσης. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η βαθύτερη γνωριμία των μελών, η ενίσχυση  της συνοχής της  ομάδας, το αίσθημα της αποδοχής και του ανήκειν.

Θεματικές ενότητες: α) αποτελεσματικοί και αναποτελεσματικοί τρόποι επικοινωνίας στην οικογένεια, β) εξαρτήσεις και πρόληψη, γ) βία, δ) ενίσχυση αυτοεκτίμησης, ε) συγκρούσεις στην οικογένεια και στ) όρια.
Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία που αφορά τις προτεραιότητες που θέτον οι μπαμπάδες προκειμένου να συμμετέχουν σε ψυχο-εκπαιδευτικές διαδικασίες, αξιοποιήσαμε άνδρες εμψυχωτές και εστιαστήκαμε, παράλληλα με το περιεχόμενο των θεματικών, στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων και ασκήσεων εφαρμογής.

Αξιολόγηση: 1. Μεγάλος αριθμός αιτήσεων/συμμετοχών. 2. Μικρός αριθμός διαρροή. 3. Αυτοαναφορές για βελτίωση των σχέσεών τους με τα άλλα μέλη της οικογένειας. 4. Άρση της επιφυλακτικότητας σε προγράμματα προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. 5. Αναγνώριση της «ΕΛΠΙΔΑΣ»  ως φορέα που ασχολείται με την υποστήριξη μπαμπάδων και διάδοση του έργου της. 6. Πιθανή ανάγκη αύξησης του προγραμματισμένου αριθμού των 10 συναντήσεων. Οι μπαμπάδες φαίνεται να χρειάζονται περισσότερες συναντήσεις εξοικείωσης με τη διαδικασία προκειμένου να εμπλακούν ενεργά σε αυτήν

Συμπεράσματα: Οι μπαμπάδες: 1. συμμετέχουν σε παρεμβάσεις για γονείς όταν δοθεί χώρος, 2. νιώθουν την ανάγκη για στήριξη, καθώς αλλάζει ο γονεϊκός τους ρόλος, 3. βιώνουν σύγκρουση ρόλων/ταυτότητας ανάμεσα στις σύγχρονες απαιτήσεις και τα έμφυλα στερεότυπα, 4. χρειάζονται μια πιο πρακτική προσέγγιση στη βιωματική μάθηση/εκπαίδευση, 5. έχουν ανάγκη εκπαίδευσης στη συναισθηματική επικοινωνία και επαφή.

Συμβολή της δράσης στο πεδίο τής πρόληψης: Ανάδειξη: 1. νέων τρόπων προσέλκυσης των μπαμπάδων σε παρεμβάσεις πρόληψης, 2. της σημαντικότητας της εμπλοκής των μπαμπάδων στη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, στην πρόληψη των εξαρτήσεων και άλλων αντικοινωνικών συμπεριφορών, 3. των ειδικότερων χαρακτηριστικών και αναγκών τους, όταν συμμετέχουν σε ψυχοκοινωνικές ομάδες

Βιβλιογραφία
Axford, N., Lehtonen, M., Kaoukji, D., Tobin, K., Berry, V. (2012). Engaging parents in parenting programs: Lessons from research and practice. Children and Youth Services Review Volume 34, Issue 10, Pages 2061-2071. UK
Berlin, A. , Rosander, M., Frykedal, K.F., Törnkvist, L., Barimani, M. (2020). Fatherhood group sessions: A descriptive and summative qualitative study. Nurs Health Sci. 1–9. John Wiley & Sons Australia, Ltd Cowan, C.P., Cowan, P.A., M.K., Pruett, K.(2005). Encouraging Strong Relationships Between Fathers and Children. familyresourcecenters. Volume 8, Issue 4. USA Frank, T. J., Keown, L. J., Dittman, C. K., & Sanders, M. R. (2015). Using father preference data to increase father engagement in evidence- based parenting programs. Journal of Child and Family Studies, 24(4).937–947. https://doi.org/10.1007/s10826-014-9904-9
Lane, B. , Gregory , M. , St evens, N. , Doc king, T. (2019). Why do we need Dads Groups? Rosenberg, J., Wilcox, B.W. (2006).The Importance of Fathers in the Healthy Development of Children. Department of Health and Human Services Administration for Children and Families Administration on Children, Youth and Families Children’s Bureau Office on Child Abuse and Neglect, U.S. Πουλόπουλος, Χ., Τσιμπουκλή, Α. (2016). Δυναμική των ομάδων και αλλαγή στους οργανισμούς. Αθήνα: Τόπος.
Scourfield, J. (2016). How can social workers better engage fathers? Children and Youth Services, Review 259–267. UK
Scourfield, J., Smail, P., & Butler, D. (2015). A systemic approach to improving the engagement of fathers in child safeguarding. Child Abuse Review, 24(2), 129–139. https://doi.org/10.1002/car.2333 Scourfield , J., Cheung, S.Y , Macdonald, G. (2014). Working with fathers to improve children’s well-being: Results of a survey exploring service provision and intervention approach in the UK. Children and Youth Services, Review 43 40–50. UK
Stahlschmidt, M. Jo, Threlfall, J., Seay, K.D., Lewis,E. M., Kohl, P.L. (2013). Recruiting Fathers to Parenting Programs: Advice from Dads and Fatherhood Program Providers. Child Youth Serv; 35(10): 1734–1741. UK World Health Organization (2007). Fatherhood and Health outcomes in Europe. WHO. Denmark Yalom, I., D. (2006). Θεωρία και πράξη της ομαδικής ψυχοθεραπείας. Αθήνα: Άγρα.

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: Poster

«Βιωματικό σεμινάριο γονέων με παιδιά όλων των ηλικιών: ‘Ενισχύοντας τους οικογενειακούς δεσμούς'»

Αλεξάνδρα Τερεζάκη, Ιωάννα Νυσταζάκη, Θάλεια Κουκάκη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, Π.Ε. Χανίων

Περίληψη

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, θέλοντας να ευαισθητοποιήσει τους γονείς σε θέματα που επηρεάζουν τη συνοχή και το ψυχολογικό κλίμα της οικογένειας, πραγματοποίησε κατά  τη  χρονική περίοδο από Φεβρουάριο  έως Μάρτιο 2022 σεμινάριο μεικτής ομάδας  γονέων  με τίτλο «Ενισχύοντας τους οικογενειακούς δεσμούς».
Το σεμινάριο ήταν βιωματικό, είχε δομημένη θεματολογία, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες και είχε   διάρκεια 4 δίωρες συναντήσεις (μία ανά εβδομάδα) κατά τις οποίες μέσω διαλόγου, μοιράσματος και ανταλλαγής εμπειριών συζητήθηκαν  με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θέματα που απασχολούν τους γονείς σε βάθος χρόνου  ανεξαρτήτως ηλικίας των παιδιών. Ποιο συγκεκριμένα τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν: 1η συνάντηση: «Η επικοινωνία στην οικογένεια». 2η συνάντηση: «Η υγιής διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων». 3η συνάντηση: «Η σημαντικότητα των ορίων στις ενδοοικογενειακές σχέσεις». 4η συνάντηση: «Οι παράγοντες που ενισχύουν την αυτοεκτίμηση».
Στο πρόγραμμα δήλωσαν συμμετοχή 25 γονείς άλλα λόγω περιοριστικών μέτρων πανδημίας έγιναν  δεκτοί και συμμετείχαν σταθερά σε όλες τις συναντήσεις 11 γονείς.
Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε από  τους συμμετέχοντες ως ένα ιδιαιτέρως χρήσιμο πρόγραμμα που τους βοήθησε να αναγνωρίσουν νέους τρόπους επικοινωνίας, να προβληματιστούν σε θέματα που αφορούν τη δική τους προσωπική αλλαγή και κυρίων να αντλήσουν δύναμη, ιδέες και γνώσεις έτσι ώστε να μπορέσουν να βελτιώσουν το ψυχολογικό κλίμα στην οικογένειά τους.
Όσων αφορά σε μελλοντικό χρόνο οι συντονίστριες προτείνουν επανάληψη του προγράμματος και απογευματινές ώρες με την ίδια στοχοθεσία  και περιεχόμενο, με λίγο μεγαλύτερη χρονική διάρκεια των συναντήσεων.

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: Poster

«Covid-19 και αναδυόμενες ανάγκες-στόχοι για την υποστήριξη Διευθυντών/ντριών και εκπαιδευτικών»

Ελευθερία Σπυροπούλου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δυτικής Θεσσαλονίκης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ»

Περίληψη

Στόχοι: Η παρούσα εργασία εστιάζει στους παράγοντες που, σύμφωνα με τους διευθυντές/ντριες των σχολείων της έρευνας, λειτούργησαν προστατευτικά και βοηθητικά στη διαχείριση των δύσκολων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία COVID-19 στα σχολεία.

Μεθοδολογία: Τα δεδομένα βασίζονται σε ποιοτική έρευνα, η οποία διενεργήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου του σχολικού έτους 2020-2021 και απευθύνθηκε σε διευθυντές/ντριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχολείων της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Τα δεδομένα προέκυψαν από τις απαντήσεις 57 διευθυντών/ντριών σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο ανοιχτών ερωτήσεων.
Οι σύλλογοι εκπαιδευτικών των σχολείων κλήθηκαν από την αρχή της πανδημίας COVID-19  να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν μία πληθώρα προβλημάτων και δυσκολιών που προκάλεσαν οι πρωτόγνωρες συνθήκες της υγειονομικής κρίσης στον χώρο της εκπαίδευσης. Διεθνώς αναφέρεται ότι η πανδημία έχει δημιουργήσει συσσώρευση παραγόντων κινδύνου για την ψυχική υγεία (Guber et al., 2021), με τους εκπαιδευτικούς να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή κινδύνου εμφάνισης, σε μαζικό επίπεδο, έντονων συμπτωμάτων στρες και επαγγελματικής εξουθένωσης (Teach for America, 2020). Ιδιαίτερα οι διευθυντές/ντριες των σχολείων, κινδυνεύουν σε μεγάλο βαθμό από το παρατεταμένο στρες που δημιουργούν οι υψηλές απαιτήσεις του ρόλου τους (DeMatthews et al., 2021). Ένα σημαντικό μέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας αναφέρεται, ωστόσο, στην ανθεκτικότητα η οποία έχει αποδειχθεί ότι επικρατεί μακροπρόθεσμα, ακόμη και για όσους έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή παρόμοιων κρίσεων (PeConga et al., 2020).

Αξιολόγηση: Η μεθοδολογία της έρευνας δεν επιτρέπει τη γενίκευση των συμπερασμάτων, τα οποία, ωστόσο συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με αντίστοιχα δεδομένα ερευνών άλλων χωρών.

Συμπεράσματα: Βασικά στοιχεία που ανέδειξε η έρευνα είναι: η αναγκαιότητα εκπαίδευσης των διευθυντών και των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης κρίσεων, διαχείρισης του άγχους και των απωλειών στο επαγγελματικό πλαίσιο, η επένδυση σε δράσεις που δουλεύουν τη δυναμική των σχέσεων στους συλλόγους εκπαιδευτικών, την αποτελεσματική επικοινωνία και τη διαχείριση συγκρούσεων καθώς και η εκπαίδευση κυρίως των διευθυντών/ντριών σε πρακτικές και διαδικασίες ηγεσίας που καλλιεργούν τη συλλογική λήψη αποφάσεων και την συνυπευθυνότητα.
Η έρευνα ανέδειξε στοιχεία που θα ήταν σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης για εκπαιδευτικούς, προκειμένου να αυξηθεί η ετοιμότητα και ανθεκτικότητά τους στη διαχείριση τόσο της παρούσας όσο και μελλοντικών κρίσεων.

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: Poster

Αναρτημένες Ανακοινώσεις – Video

«Τι βλέπω από το παράθυρο μου; Μια δράση διασύνδεσης και ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας κατά την  διάρκεια του πρώτου εγκλεισμού»

Μαρία Μαμαλίκου, Αγγελική Αβραμίδου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λήμνου & Αγ. Ευστρατίου «ΠΟΛΙΟΧΝΗ»

Περίληψη

Μια δράση διασύνδεσης και ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας κατά την  διάρκεια του πρώτου εγκλεισμού.

Στόχοι: Η διασύνδεση των μελών της κοινότητας ως προστατευτικός παράγοντας ενάντια στο μέτρο της κοινωνικής αποστασιοποίησης, η ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας με την συν-δημιουργία και το μοίρασμα όμορφων εικόνων εγκλεισμού με στόχο την θετική προσαρμογή στα νέα δεδομένα καθώς και η ενίσχυση της δημιουργικότητας και της επικοινωνίας.

Μεθοδολογία: Η δράση βασίστηκε στην ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων ως μέσο ενίσχυσης της ψυχικής ανθεκτικότητας των συμμετεχόντων και πιο συγκεκριμένα στην αξιοποίηση πηγών στήριξης ως μέτρο ενάντια στις πρωτόγνωρα ψυχοπιεστικές συνθήκες λόγω κορωνοιού. Ως πηγές στήριξης ορίσαμε την διασύνδεση των μελών της κοινότητας, την ενίσχυση της επικοινωνίας, την έκφραση των συναισθημάτων μέσω των εικόνων, την θετική ενίσχυση της κοινότητας μέσω επαφής με όμορφες εικόνες εγκλεισμού καθώς και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας τους.

Περιεχόμενο: Η πανδημία από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2 αποτελεί μια παγκόσμια  πραγματικότητα η οποία και επηρέασε τις πτυχές της ζωής των ατόμων πολυεπίπεδα και επέφερε αλλαγές σε μικρό χρονικό διάστημα. Η καραντίνα, ο εγκλεισμός και η κοινωνική αποστασιοποίηση αποτέλεσαν ιδιαίτερες και πρωτόγνωρες καταστάσεις οι οποίες και αναδείχθηκαν σε ιδιαίτερα πιεστικούς παράγοντες με τις ανάλογες επιπτώσεις σε ψυχολογικό επίπεδο. Ως εκ τούτου κατά την διάρκεια της πρώτης καραντίνας αναδείχθηκε ιδιαίτερα η ανάγκη της ψυχολογικής ενδυνάμωσης του πληθυσμού και  ως απάντηση δημιουργήσαμε τη δράση «Τι βλέπω από το Παράθυρο μου;». Η δράση έγινε διαδικτυακά κατά την διάρκεια εφαρμογής των πρώτων περιοριστικών μέτρων από τον Μάρτιο του 2020 έως και το τέλος αυτών. Μέσω καλέσματος που κοινοποιήθηκε στα τοπικά ΜΜΕ καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Κ.Π, οι συμμετέχοντες καλούνταν να αποστείλουν φωτογραφίες με θέμα «Τι βλέπω από το Παράθυρο μου» τις οποίες να συνοδεύουν με ένα τίτλο. Οι φωτογραφίες που λαμβάνονταν στην συνέχεια αναρτούνταν στα  μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Κ.Π συνοδευόμενες από τους τίτλους τους. Με το τέλος των περιοριστικών μέτρων, δημιουργήθηκε ψηφιακό άλμπουμ ενδυνάμωσης το οποίο και κοινοποιήθηκε στην κοινότητα.

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση της δράσης βασίστηκε στον αριθμό των συμμετοχών στην δράση καθώς και  στην θετική ανατροφοδότηση που δεχτήκαμε κατά την διάρκεια της δράσης.

Συμπεράσματα: Με βάση τη συμμετοχή του κοινού στην δράση καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε τεράστια η ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου υποστήριξης στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οι συμμετέχοντες συνδέθηκαν μεταξύ τους μέσω των φωτογραφιών τους και οι ίδιοι σχημάτισαν ένα κύκλο προστασίας και υποστήριξης. Παράλληλα αξιοποιήθηκε το εναλλακτικό εκφραστικό μέσω της φωτογραφίας, το οποίο και λειτούργησε κατασταλτικά στο τρόπο έκφρασης των συναισθημάτων.

Συμβολή στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης: Η συγκεκριμένη δράση συνέβαλε σημαντικά στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης καθώς απάντησε αποτελεσματικά στο αίτημα της κοινότητας αξιοποιώντας άμεσα τις διαδικτυακές δυνατότητες παρεμβάσεων, ανακάλυψε νέους τρόπους διασύνδεσης της κοινότητας δημιουργώντας ένα πρώτο δίχτυ προστασίας απέναντι στην νέα δύσκολη πραγματικότητα που δημιουργούνταν, αξιοποίησε το μέσω της «φωτογραφίας» ως εναλλακτικό μέσω έκφρασης των συμμετεχόντων και τέλος επέστρεψε την δυναμική των φωτογραφιών πίσω στην κοινότητα δημιουργώντας ένα εργαλείο-βίντεο ως μέσω ενδυνάμωσης.

Βιβλιογραφία:
Δημητριάδου, Δ. (2011). Θετική Ψυχολογία και Οργανωτική Κουλτούρα: Θετική Οργανωτική Κουλτούρα. Στο Α. Σταλίκας – Π. Μυτσκίδου (επιμ.), Εισαγωγή στη Θετική Ψυχολογία. Αθήνα: Τόπος. Goleman, D. (1997). Η συναισθηματική νοημοσύνη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Δασκάλου, Β. & Συγκολλίτου, Ε. (2011). Κλίμακα Θετικής και Αρνητικής Συναισθηματικής Κατάστασης (Positive and Negative Affectivity Schedule, PANAS). Στο Α. Σταλίκας, Σ. Τριλίβα & Π. Ρούση (επιμ.). Τα ψυχομετρικά Εργαλεία στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Lopez, S. J. & Snyder, C. R. (2009). Handbook of positive psychology. New York: Oxford University Press Masten, A.S., & Reed, M.J. (2002). Resilience in Development. In C.R. Snyder & S.J. Lopez (Eds.), Handbook of Positive Psychology. New York: Oxford University Press. Resilience Framework. In M. D. Glantz & J.L. Johnson (Eds.), Resilience and Development: Positive Life Adaptations. Kluwer Academic Publishers.

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: Video

«Κοινωνιολογική Έρευνα: ‘Το Προφίλ των Οικογενειών στη Νήσο Κω. Οικογενειακή ιδεολογία και η Οικογενειακή Ταύτιση'»

Νικηφόρος Φάρκωνας, Πελαγία Ματθαίου, Άννα – Μαρία Σερνικού, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»

Περίληψη

Στόχος: Ο βασικός στόχος της έρευνας ήταν να αναδείξει τις τιμές της ταύτισης και της εσωτερίκευσης της ιδεολογίας της οικογένειας. Ταυτόχρονα, δεδομένης της τρέχουσας πανδημίας του Covid-19, διερευνώνται οι κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις που αυτή έχει επιφέρει τόσο σε ατομικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο, θεωρώντας ότι μπορεί να αποτελούν ισχυρούς επιδραστικούς παράγοντες στις τιμές των μεταβλητών που μελετώνται. Παράλληλα, μελετήθηκε το ευρύτερο πλαίσιο της οικογένειας και οι λειτουργίες της

Μεθοδολογία: Στη συγκεκριμένη έρευνα (Ιανουάριο έως Ιούλιο 2021) χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα ανάλυσης δεδομένων (SPSS).Το δείγμα αποτελούνταν από 74 άντρες και 239 γυναίκες. Αναφορικά με το δείγμα τον μαθητών, το μέγεθος του ήταν n=448, από τα οποία τα 100 συμπληρώθηκαν διαδικτυακά, τα 348 διαμοιράστηκαν εντύπως στις σχολικές μονάδες. Από το σύνολο των 448 ερωτηματολογίων κρίθηκαν κατάλληλα για τους σκοπούς της έρευνας τα 295 και απορρίφθηκαν τα 153. Για την συλλογή του δείγματος ακολουθήθηκε τεχνική δειγματοληψίας βασισμένη στον έλεγχο πιθανοτήτων.

Λέξεις κλειδιά: Οικογένεια, οικογενειακή ιδεολογία, οικογενειακή ταύτιση, ρόλοι, λειτουργία, σύστημα, νοικοκυριό, οικογενειακά τραπέζια, χάσμα γενεών, Πανδημία (Covid- 19).

Η οικογένεια: Η οικογένεια αποτελεί βασικό «κύτταρο» της κοινωνίας. Στο πλαίσιο της, διαμορφώνονται: οι κανόνες, οι συνήθειες, οι αξίες και οι αντιλήψεις των μελών της. Αναλυτικότερα, είναι ένα σύστημα δυναμικής αλληλεπίδρασης ατόμων, το οποίο επηρεάζεται από τις κοινωνικές και τις οικονομικές συνθήκες.

Η οικογενειακή ιδεολογία: Η οικογένεια διαμορφώνεται από τους ρόλους των μελών της και από την εκτέλεση διαδικασιών που εξασφαλίζουν την επιβίωση των μελών και την ικανοποίηση των ψυχολογικών και φυσικών αναγκών τους. Ως ρόλοι νοούνται «το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων με βάση τα οποία διαμορφώνεται η προσδοκώμενη και μη συμπεριφορά του ατόμου για αυτή τη θέση. Η οικογενειακή ιδεολογία, αφορά το σύνολο αυτών των ρόλων και των θέσεων εξουσίας εντός του συστήματος της».

Η οικογενειακή ταυτότητα: Το κάθε σύστημα είναι μοναδικό, με ξεχωριστά μοτίβα δράσης και για αυτό το λόγο έχει διαμορφώσει τη δική του οικογενειακή ταυτότητα.  Η ταυτότητα αυτή, σχετίζεται με την αίσθηση του «ανήκειν» ενός μέλους στην οικογένεια. Είναι το αποτέλεσμα των ρόλων που εκπληρώνουν τα μέλη της οικογένειας (π.χ. μια μητέρα είναι σύζυγος, εργαζόμενη, απόγονος κ.ά.). Κοινό σημείο κάθε οικογένειας είναι, ότι οι αποφάσεις της αντανακλούν την δική τους ξεχωριστή κουλτούρα, δηλαδή τις παραδόσεις και τη δυναμική μέσα στη δική τους οικογένεια.

Τα κυριότερα ευρύματα της έρευνας: 1. Οι άνδρες και τα ανήλικα αγόρια έχουν πιο συντηρητικές στάσεις και ιδέες προς την οικογένεια σε σχέση με το αντίθετο φύλο. 2. Στα αγόρια (12-18 ετών), όσο αυξάνεται η ηλικία τόσο πιο συντηρητικές γίνονται οι ιδέες τους για τη λειτουργία της οικογένειας. 3. Στις επαρχιακές περιοχές οι ενήλικες παρουσιάζονται πιο συντηρητικοί και με θετικότερες στάσεις προς την οικογένεια σε σχέση με τα άτομα που κατοικούν σε πιο κεντρικές περιοχές του νησιού. 4. Όσο υψηλότερο το επίπεδο της εκπαίδευσης τόσο πιο προοδευτικές εμφανίζονται οι ιδέες  & οι στάσεις για τη λειτουργία της οικογένειας και τους ρόλους των μελών. 5. Όσο πιο συντηρητική παρουσιάζεται η ιδεολογία ενός ατόμου για την οικογένεια τόσο πιο θετικές είναι οι στάσεις και οι ιδέες για την οικογένεια. Οι υψηλές ή αρνητικές τιμές δηλαδή παρουσιάζουν αναλογία. 6. Οι μαθητές εμφανίζουν υψηλότερη οικογενειακή ταύτιση, άρα θετικότερες στάσεις απέναντι στην οικογένεια σε σχέση με τους ενήλικες. 7. Αντιθέτως, όσον αφορά την οικογενειακή ιδεολογία οι ενήλικες φαίνεται να σημειώνουν υψηλότερες τιμές σε αυτή τη κλίμακα, γεγονός που σημαίνει ότι διακατέχονται από περισσότερο συντηρητικές ιδέες και συμπεριφορές σχετικά με την οικογένεια.

Βιβλιογραφία:
Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία
Βuheji, M., da Costa Cunha, K., Beka, G., Mavrić, B., Leandro do Carmo de Souza, Y., Souza da Costa Silva, S., Hanafi, M., & Chetia Yein, T. (2020). The Extent of COVID-19 Pandemic Socio-Economic Impact on Global Poverty. A Global Integrative Multidisciplinary Review. American Journal of Economics, 10(4), 213–224. https://doi.org/10.5923/j.economics.20201004.02 Catalano, R. F., Fagan, A. A., Gavin, L. E., Greenberg, M. T., Irwin, C. E., Ross, D. A., & Shek, D. T. L. (2012). Worldwide application of prevention science in adolescent health. The Lancet, 379(9826), 1653–1664. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(12)60238-4 Dallos, R. (2009). Κατασκευάζοντας την οικογενειακή ζωή: Οικογενειακά συστήματα πεποιθήσεων. In Α. Κοχρείν & Δ. Καραδήμας (Eds.), Οικογένεια: Η μελέτη και κατανόηση της οικογενειακής ζωής (pp. 2–60). Μεταίχμιο. Fiorillo, A., & Gorwood, P. (2020). The consequences of the COVID-19 pandemic on mental health and implications for clinical practice. European Psychiatry, 63(1), 1–2. https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2020.35 Fisher, J., Languilaire, J. C., Lawthom, R., Nieuwenhuis, R., Petts, R. J., Runswick-Cole, K., & Yerkes, M. A. (2020). Community, work, and family in times of COVID-19. Community, Work and Family, 23(3), 247–252. https://doi.org/10.1080/13668803.2020.1756568 Hanson, C. L., Crandall, A., Barnes, M. D., Magnusson, B., Lelinneth, M., & King, J. (2019). Family-focused public health: Supporting homes and families in policy and practic. Frontiers in Public Health, 7(MAR), 1–6. https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00059 Hughes, M., & Kroehler, C. (2007). Κοινωνιολογία: Οι βασικές έννοιες (1η). Κριτική. Levinson, D., & Huffman, P. (1955). Traditional Family Ideology and Its Relation to Personality. Journal of Personality, 23, 251–273. https://doi.org/10.1111/j.1467- 6494.1955.tb01153. Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Iosifidis, C., Agha, M., & Agha, R. (2020). The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review. International Journal of Surgery, 78(April), 185–193. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.04.018 Perez-Vincent, S. M., Carreras, E., Gibbons, A. M., Murphy, T. E., & Rossi, M. A. (2020). COVID-19 Lockdowns and Domestic Violence: Evidence from Two Studies in Argentina. InterAmerican Development Bank, 1–48. Prime, H., Wade, M., & Browne, D. T. (2020). Risk and resilience in family well-being during the COVID-19 pandemic. American Psychologist, 75(5), 631–643. https://doi.org/10.1037/amp0000660 Robertson, E. B., David, S. L., & Rao, S. A. (2003). Preventing Drug Use among Children and Adolescents: A Research-Based Guide for Parents, Educators, Community Leaders (Second Edi). Diane Publishing. 12/4/22, 11:59 π.μ. Gmail – Υποβολή περίληψης για: α) Προφορική Ανακοίνωση, β) Αναρτημένη Ανακοίνωση, γ) Βιωματικό Εργαστήριο Περίληψη Scabini, E., & Manzi, C. (2011). Handbook of Identity Theory and Research. In Handbook of Identity Theory and Research (pp. 565–584). Springer Science + Business Media. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7988-9
Usher, K., Durkin, J., & Bhullar, N. (2020). The COVID‐19 pandemic and mental health impacts. International Journal of Mental Health Nursing, 29(3), 315–318. https://doi.org/10.1111/inm.12726
Ελληνική Βιβλιογραφία
Γεωργας, Δ. (2004). Οι Αλλαγές Στη Δομή Και Τη Λειτουργία Της Ελληνικής Οικογένειας Αποτελούν Πια Ένα Γεγονός Που Κανείς Δεν Μπορεί Να Αμφισβητήσει . Έχουν Διαπιστωθεί Από Τον Απλό Πολίτη , Από Τις Μελέτες Των Ειδικών Της Οικογένειας Και Από Τα Μέσα Επικοινωνίας . Φαινόμενα . Εισηγήσεις Β’ Διεπιστημονικής Συνδιάσκεψης, 1–21. Γεώργας, Δ. (1999). Ψυχολογικές διαστάσεις της σύγχρονης οικογένειας. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 98, 21–47. Γιώτσα, Ά. (2004). Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας: Ομοιότητες και διαφορές με τη μορφή της οικογένειας σε άλλες χώρες. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3, 25–41. https://doi.org/ https://doi.org/10.12681/jret.962 Γιώτσα, Ά., Μακρή, Ε., Κούτελου, Σ., Σταματελάτου, Ά., & Χαβρεδάκη, Α. (2011). Συστημική θεώρηση οικογένειας και ομάδες συμβουλευτικής γονέων. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 4, 4–24. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12681/jret.8684 ΕΚΤΕΠΝ. (2011). Εγχειρίδιο για την Πρόληψη και της Ουσιοεξάρτησης. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιείνής (ΕΠΙΨΥ). Αθήνα: ΕΚΤΕΠΝ. Ανάκτηση από: https://www.ektepn.gr/publications/2011/prolipsi/egheiridio-gia-tinprolipsi-tis-oysioexartisiskateythyntiries-grammes στις 10/08/2021 Λαγουμιντζής, Γ., Βλαχόπουλος, Γ., & Κουτσογιάννης, Κ. (2015). Μεθοδολογία Της Έρευνας Στις Επιστήμες Υγείας. Ελληνικά Ακαδημαϊκα Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα. http://hdl.handle.net/11419/5356 Πιλήσης, Θ. (2010). Συστημική θεωρία και θεραπεία στην εφαρμογή της κοινωνικής εργασίας. E- Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας, 5, 41–48

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: Video

«Επικεντρωμένη βιωματική προληπτική παρέμβαση σε μαθητές του εσπερινού γυμνασίου Κομοτηνής»

Μαρία Κασσέρη, Σερήφ Σερηκέ, Εσαγιάν Γκάρο, Σπύρος Βόλτσης, Μαρία Γούλα, Αφροδίτη Μητσάκου, Ευαγγελία Μπερετζίκη. Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Ροδόπης «ΟΡΦΕΑΣ»

Περίληψη

Η επικεντρωμένης προληπτικής παρέμβασής απευθύνεται σε  μαθητές του Εσπερινού γυμνασίου Κομοτηνής. Πρόκειται για μαθητές διαφόρων ηλικιών από 13-55 οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Η Κομοτηνή είναι μία πόλη στην οποία συνυπάρχει το χριστιανικό στοιχείο μαζί με αθίγγανους Χριστιανούς (σε μικρό ποσοστό), αθίγγανους Μουσουλμάνους και πρόσφυγες. Οι μαθητές στο σύνολο τους αποτελούνται από  πληθυσμό με ιδιαίτερη νοοτροπία και προβλήματα οικονομικής κυρίως φύσης, που όμως έχουν έκδηλη την διάθεση για μάθηση. Έχοντας ως βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου και θεωρώντας  ότι οι δύσκολες συνθήκες, οικονομικές και κοινωνικές, που δημιούργησε η πανδημία covid-19,  συνετέλεσε στην αποχή από το σχολείο ή ακόμη και την ελλιπή φοίτηση των παιδιών στο σχολείο. Όλα τα παραπάνω έδρασαν  ως επιβαρυντικοί παράγοντες για την ψυχική τους ισορροπία , ανάπτυξη και εξέλιξη τους. Η προηγούμενη εμπειρία σε πανδημίες έχει επιδείξει τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Παράγοντες όπως η χαμηλότερη ανθεκτικότητα σε στρεσογόνες καταστάσεις, το χαμηλό κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, οι διαπροσωπικές συγκρούσεις μπορούν να αποτελέσουν παράγοντα επικινδυνότητας. (WHO 2021) Επιπλέον, η παρέμβαση αντανακλά την πεποίθηση ότι κάθε κρίση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για μάθηση και βελτίωση της λειτουργίας και του κλίματος του σχολείου καθώς και τον διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών των οικογενειών τους καθώς και με την εκπαιδευτική κοινότητα. Πραγματοποιείται διεξαγωγή βιωματικών δραστηριοτήτων με στόχο την ενίσχυση της συνείδησης των μελών της ομάδας, αναφορικά με το ρόλο που διαδραματίζει το σχολείο ως κοινωνικοποιητικός παράγοντας, συμβάλλοντας έτσι και στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας, καθώς και οι συνέπειες από την καραντίνα κατά την διάρκεια του κορονοιού. Συμπληρωματικά, με τις βιωματικές αυτές δραστηριότητες, διεξάγονται άλλες γνωστικού περιεχομένου, σύμφωνα με τις διδακτικές ενότητες που ακολουθούνται στο σχολείο. Οι θεματικές των βιωματικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με τους μαθητές ορίζονται ως: Θέσπιση κανόνων και ορίων, Συνεργασία – ομαδικότητα, Επικοινωνία μέσα στην ομάδα, Επίλυση συγκρούσεων, Διαχείριση θυμού και επιθετικής συμπεριφοράς.

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: Video

«Οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στους εφήβους ‘Δεν είμαι μόνη/ος και δεν είμαι η μόνη/ος'»

Ιωάννα Κατσιαφλιάνη, Θεοδώρα Ηριώτη, Καλλιόπη Μουλά, Λίλα Μουτσοπούλου, Μόρφω Παπανώτα, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. Καλλιθέας, Μοσχάτου, Ταύρου «ΣΤΑΘΜΟΣ»

Το ΚΠ «Σταθμός» των δήμων Καλλιθέας, Μοσχάτου-Ταύρου και η ομάδα του κοινωνικού θεάτρου ΔΕΚΑ play back  πραγματοποίησαν 10 δωρεάν  παραστάσεις με τίτλο «Δεν είμαι μόνη/ος και δεν είμαι  η μόνη/ος» το διάστημα Σεπτέμβριος 2021- Μάιος 2022 σε  Γυμνάσια και Λύκεια των δήμων της Καλλιθέας και του Μοσχάτου- Ταύρου.  Στόχος ήταν οι έφηβοι να έρθουν σε επαφή με συναισθήματα που έχουν δημιουργηθεί κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού  covid-19. Σε μια παράσταση θεάτρου playback το κείμενο δημιουργείται την ώρα της παράστασης… όποιος θεατής νοιώσει την ανάγκη, μοιράζεται με τους ηθοποιούς και το κοινό μια ιστορία, μια σκέψη, ένα συναίσθημα, ακόμα κι ένα όνειρο που είδε και η ομάδα των ηθοποιών αναλαμβάνει να το δραματοποιήσει εκείνη την στιγμή αυτοσχεδιαστικά με λόγο, ήχο, κίνηση και στοχεύοντας στην συμβολική απόδοση της ιστορίας και τη πρόταση μιας λύσης ή κάθαρσης.
Θα παρακολουθήσετε ένα απόσπασμα μιας παράστασης με την ιστορία του Κ. μαθητή Λυκείου.

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: Video

«Πιλοτικό Προληπτικό Πρόγραμμα ομότιμων στο μειονοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο Κομοτηνής»

Σερήφ Σερικέ, Εσαγιάν Γκάρο, Σπύρος Βόλτσης, Μαρία Γούλα, Μαρία Κασσέρη, Αϊνούρ Τσακήρ, Ιμράν Τσολάκογλου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Ροδόπης «ΟΡΦΕΑΣ»

Περίληψη

Το πέρασμα από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση συνιστά μια κρίσιμη περίοδο. Οι νέοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες που σχετίζονται με τις αναπτυξιακές ανάγκες της εφηβείας. Ο δρόμος για την αυτονομία του εφήβου γίνεται λιγότερο δύσκολος όταν υπάρχουν δίπλα του συνομήλικοι.  Οι ομάδες συνομηλίκων  άλλοτε έχουν θετικό και άλλοτε αρνητικό ρόλο  στη ζωή και την προσωπική ανάπτυξη των εφήβων. Το Κέντρο Πρόληψης στοχεύει στην αύξηση των θετικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ συνομηλίκων  με την εφαρμογή προγράμματος ομοτίμων υποστηρικτών.
Το Πιλοτικό Πρόγραμμα αναδεικνύει τη χρησιμότητα του ρόλου και της λειτουργίας των εφήβων ομοτίμων οι οποίοι κατάλληλα εκπαιδευμένοι από τα στελέχη των Κέντρων Πρόληψης μπορούν, μέσω  κοινών ταυτισιακών διαδικασιών, καθώς και μέσω της ενσυναίσθησης, να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στους εφήβους με στόχο την υιοθέτηση συμπεριφορών που συμβάλλουν στην πρόληψη εξαρτητικών συμπεριφορών
Το πρόγραμμα αρχικά ξεκίνησε με ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ομάδες ομότιμων  της ιεραρχίας της Β’ βαθμιας Εκπαίδευσης.  Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τη διεύθυνση, τους εκπαιδευτικούς και το δεκαπενταμελές συμβούλιο  μαθητών του Μειονοτικού Γυμνασίου και Λυκείου Κομοτηνής για διερεύνηση αναγκών του συγκεκριμένου σχολείου.  Αναδείχθηκαν θέματα όπως  κοινωνικοποίηση – επικοινωνία, εξαρτήσεις, επαγγελματική σταδιοδρομία,  σχολικός εκφοβισμός, δεξιότητες διαχείρισης  προβλημάτων. Η ομάδα των υποστηρικτών αποτελείται από μαθητές Α΄ και Β΄ τάξης Λυκείου που εκπαιδεύονται και  εποπτεύονται   από τα στελέχη και την Εθελοντική ομάδα   του Κέντρου Πρόληψης για τις εξαρτήσεις, για θέματα που αφορούν στην εφηβεία, στην ψυχική και σωματική υγεία, σχολικό εκφοβισμό κ.ά.  
Τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι  α) Παιδιά και νέοι αλληλοβοηθιούνται και αλληλοϋποστηρίζονται, β) Η υποστήριξη προσφέρεται με προγραμματισμένο και δομημένο τρόπο, γ)  Οι υποστηρικτές  είναι εκπαιδευμένοι να εκπληρώνουν τον ρόλο τους.
Η εκπαίδευση της ομάδας ομοτίμων πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά. Έγιναν 8 συναντήσεις κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022.    Μολονότι  είμαστε στην αρχή της παρέμβασης,  οι εκπαιδευτικοί του σχολείου έχουν δηλώσει ότι μέλη της ομάδας ομότιμων έχουν διευκολύνει την επίλυση συγκρούσεων σε πολλές περιπτώσεις. Επίσης, η ομάδα έχει οργανώσει διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «επιλογή επαγγέλματος». 

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: Video

«Εξ’ αποστάσεως υποστήριξη τελειόφοιτων μαθητών Λυκείου σε θέματα άγχους»

Βασιλική Ζουντουρίδου, Φωτεινή Μαρόγλου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δυτικής Θεσσαλονίκης «ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ»

Περίληψη

Στόχοι: Η ψυχική ενδυνάμωση των μαθητών και η ανάπτυξη από την πλευρά τους μιας πιο λειτουργικής σχέσης με το άγχος.

Μεθοδολογία: Συνθετικό μοντέλο με αρχές Γκεστάλτ, Συστημικής και Γνωστικής ψυχοθεραπείας. Η Βιωματική ομάδα και η χρήση της τέχνης (ζωγραφική) είναι τα κύρια μεθοδολογικά εργαλεία.

Συναντήσεις: 1η: Ο ρόλος της έκφρασης στο άγχος-αναγνώριση. 2η: Ανοίγοντας ένα διάλογο με το άγχος. 3η: Όσα με στηρίζουν-αποθέματα.
Το άγχος των τελειόφοιτων είναι διπλό αφού αφορά τις Πανελλαδικές εξετάσεις από τη μια και την επικείμενη ενηλικίωση από την άλλη. Σ’ αυτό ήρθε να προστεθεί το άγχος λόγω της πανδημίας που λειτούργησε τόσο σαν υγειονομική απειλή όσο και σαν κοινωνική αποσταθεροποίηση. Στη δράση αντικείμενο επεξεργασίας αποτελούν οι παραποιήσεις της σκέψης όταν ο άνθρωπος βιώνει έντονο άγχος (Kennerley,1999).
Σύμφωνα με την Vidakovic (2013) όταν κανείς πενθεί για πραγματικές ή συμβολικές απώλειες, χρειάζεται να στηριχτεί όσο ποτέ πριν στις δυνάμεις του. Αντλώντας από το υλικό “Το δέντρο της ζωής” οι μαθητές φέρνουν στην επιφάνεια όλα τα πιθανά αποθέματά τους.
Η υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης ήταν το πρώτο αίτημα που δεχτήκαμε μετά την πρώτη καραντίνα. Το ισχυρό κίνητρο των μαθητών/τριών και η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου συντέλεσαν ώστε αυτή η δράση να αποτελέσει το κύριο όχημα επικοινωνίας με το μαθητικό πληθυσμό την περίοδο του εγκλεισμού.

Αξιολόγηση: Οι μαθητές παρότι συμμετείχαν σε προσωπικό χρόνο, παρέμειναν στις τρεις συναντήσεις. Η αξιολόγηση του αποτελέσματος έγινε μέσω της ερώτησης «Τι κρατάω από τις συναντήσεις;»

Συμπεράσματα: Προκύπτει ότι η ζωγραφική, το γράψιμο και το μοίρασμα στην ομάδα, φέρνουν ηρεμία και συνεισφέρουν στην αυτογνωσία. Βοηθητικές ήταν οι διαπιστώσεις «δεν είμαι η μόνη που…», «Καθένας είναι διαφορετικός», «τα έχω μεγάλα στο κεφάλι μου, μπορώ όμως να τα λογικέψω, να τα διαχειριστώ και να τα αντιμετωπίσω», «Έχω σημαντικούς ανθρώπους δίπλα μου». Οι μαθητές ζήτησαν
περισσότερα παιχνίδια μέσα στη διαδικασία και δήλωσαν ότι οι συναντήσεις αποτέλεσαν ένα διάλειμμα από την πίεση των μαθημάτων. Τέλος, η τεχνική της χαλάρωσης χρειάζεται να επαναλαμβάνεται σε κάθε συνάντηση.

Επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: Video


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s