3η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης

Θεσσαλονίκη, 12 – 15 Νοεμβρίου 1997

«Πετάμε ψηλά… Ελεύθεροι από…»

Διοργάνωση:
Γραμματεία Πανελλαδικού Δικτύου Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Συμβουλευτικός και Θεραπευτικός Σταθμός για Άτομα Εξαρτημένα από Αλκοόλ και Φάρμακα

Πληροφορίες

3η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία παρακαλούμε πολύ να απευθύνεστε:
στη Γραμματεία της Οργανωτικής Επιτροπής της 3ης Πανελλαδικής Συνάντησης Φορέων της Εξάρτησης – Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Συμβουλευτικός και Θεραπευτικός Σταθμός για Άτομα Εξαρτημένα από Αλκοόλ και Φάρμακα

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πτολεμαίων 21, Τ.Κ. 546 30, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310.542.141  Fax: 2310.540.413
Ιστοσελίδα: www.psychothes.gr

ή στη Γραμματεία του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης – ΚΔΑ | Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης της Κίνησης «Πρόταση»
Ταχυδρομική διεύθυνση: Σαρανταπόρου 20, Τ.Κ. 26223, Πάτρα
Τηλέφωνο/ Fax: 2610.451.790
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: protasi@pat.forthnet.gr
Ιστοσελίδα: www.protasi.org.gr