6η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης

«Η πρόληψη τόπος συνάντησης και συν – απάντησης. Για τη συνεργασία, το συντονισμό, τη συμπληρωματικότητα», Λάρισα, 9 – 12 Νοεμβρίου 2005

Διοργάνωση:
Πανελλαδικό Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης
Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Λάρισας «Ορφέας»

Πληροφορίες

6η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης Εξαρτήσεων

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία παρακαλούμε πολύ να απευθύνεστε:
στη Γραμματεία της Οργανωτικής Επιτροπής της 6ης Πανελλαδικής Συνάντησης Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης – Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Λάρισας «Ορφέας»
Ταχυδρομική διεύθυνση: Μανωλάκη 11 Δ’, Τ.Κ. 41222, Λάρισα
Τηλέφωνα: 2410.555.935, 2410.555.940  / Fax: 2410.555.938
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kplarisa@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.kplarisa.gr

ή στη Γραμματεία του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης – ΚΔΑ | Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης της Κίνησης «Πρόταση»
Ταχυδρομική διεύθυνση: Σαρανταπόρου 20, Τ.Κ. 26223, Πάτρα
Τηλέφωνο/ Fax: 2610.451.790
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: protasi@pat.forthnet.gr
Ιστοσελίδα: www.protasi.org.gr