«Αγάπα το …σχολείο σου: Μια πρόταση καθολικής παρέμβασης για την πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών» | 11η ΠΣΦΠ (βίντεο)

11η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης, «ΣυμΠλέοντας, Ξαναχτίζουμε Κοινότητες», Ερμούπολη, Σύρος, 18 – 21 Οκτωβρίου 2017
«Αγάπα το …σχολείο σου: Μια πρόταση καθολικής παρέμβασης για την πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών» Read More »

Advertisements

«“Ασφαλές σχολείο”. Μία πιλοτική εφαρμογή στο σύνολο της σχολικής κοινότητας» | 11η ΠΣΦΠ (βίντεο)

11η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης, «ΣυμΠλέοντας, Ξαναχτίζουμε Κοινότητες», Ερμούπολη, Σύρος, 18 – 21 Οκτωβρίου 2017
«“Ασφαλές σχολείο”. Μία Πιλοτική εφαρμογή στο σύνολο της σχολικής κοινότητας» Read More »

«Νέες ανάγκες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από την αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης. Ένα παράδειγμα αξιοποίησης του υλικού» | 11η ΠΣΦΠ (βίντεο)

1η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης, «ΣυμΠλέοντας, Ξαναχτίζουμε Κοινότητες», Ερμούπολη, Σύρος, 18 – 21 Οκτωβρίου 2017
«Νέες ανάγκες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από την αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης. Ένα παράδειγμα αξιοποίησης του υλικού» Read More »

«Η αξία του συμμετοχικού σχεδιασμού στις παρεμβάσεις πρόληψης στον χώρο του σχολείου» | 11η ΠΣΦΠ (βίντεο)

11η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης, «ΣυμΠλέοντας, Ξαναχτίζουμε Κοινότητες», Ερμούπολη, Σύρος, 18 – 21 Οκτωβρίου 2017
«Η αξία του συμμετοχικού σχεδιασμού στις παρεμβάσεις πρόληψης στον χώρο του σχολείου» 
Read More »

«Σεμινάριο εκπαίδευσης στις Εποπτικές Πρακτικές. Η εποπτεία ομοτίμων ως συνεργατική πρακτική. Παρουσίαση της εμπειρίας των ομάδων των στελεχών των Κέντρων Πρόληψης» | 11η ΠΣΦΠ (εισήγηση)

11η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης, «ΣυμΠλέοντας, Ξαναχτίζουμε Κοινότητες», Ερμούπολη, Σύρος, 18 – 21 Οκτωβρίου 2017
«Σεμινάριο εκπαίδευσης στις Εποπτικές Πρακτικές. Η εποπτεία ομοτίμων ως συνεργατική πρακτική. Παρουσίαση της εμπειρίας των ομάδων των στελεχών των Κέντρων Πρόληψης» Read More »

«Κοινωνιο-Βιολογία της Ευτυχίας: Συμπλέοντας με την Επιθυμία και την Ευχαρίστηση» | 11η ΠΣΦΠ (βίντεο)

Εναρκτήρια ομιλία στην 11η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης, «ΣυμΠλέοντας, Ξαναχτίζουμε Κοινότητες», Ερμούπολη, Σύρος, 18 – 21 Οκτωβρίου 2017

«Κοινωνιο-Βιολογία της Ευτυχίας: Συμπλέοντας με την Επιθυμία και την Ευχαρίστηση»
Ομιλητής: Παπαδόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής Ανατομικής και Ιστολογίας ΑΠΘ Read More »

«“Ο φανταστικός κόσμος του ΣΤ’ 1”: ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα πρόληψης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής μέσω της αξιοποίησης της φαντασίας» | 11η ΠΣΦΠ (παρουσίαση)

11η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης, «ΣυμΠλέοντας, Ξαναχτίζουμε Κοινότητες», Ερμούπολη, Σύρος, 18 – 21 Οκτωβρίου 2017
«“Ο φανταστικός κόσμος του ΣΤ’ 1”: ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα πρόληψης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής μέσω της αξιοποίησης της φαντασίας»  Read More »

«Σκέψεις και συμπεράσματα από ομάδα πατεράδων» | 11η ΠΣΦΠ (εισήγηση) 

11η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης, «ΣυμΠλέοντας, Ξαναχτίζουμε Κοινότητες», Ερμούπολη, Σύρος, 18 – 21 Οκτωβρίου 2017
«Σκέψεις και συμπεράσματα από ομάδα πατεράδων» Read More »

«Εργασία με ομάδες μέσα στη σχολική τάξη: Η αποτίμηση ενός προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ν. Ηρακλείου» | 11η ΠΣΦΠ (εισήγηση, βίντεο)

11η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης, «ΣυμΠλέοντας, Ξαναχτίζουμε Κοινότητες», Ερμούπολη, Σύρος, 18 – 21 Οκτωβρίου 2017
«Εργασία με ομάδες μέσα στη σχολική τάξη: Η αποτίμηση ενός προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ν. Ηρακλείου» Read More »