Επικοινωνία

Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης
Γραμματεία: Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ»
Ταχυδρομική διεύθυνση: Σαρανταπόρου 20, Τ.Κ. 26223, Πάτρα
Τηλέφωνο/ Fax: 2610.451.790
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: protasi@pat.forthnet.gr

Φόρμα γρήγορης επικοινωνίας

 

Πανελλήνιος Χάρτης Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης


Βρες την περιοχή σου στο χάρτη και πάτησε πάνω στο κόκκινο σημάδι