Ιστορία Δικτύου

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης ξεκίνησε από την ανθρώπινη ανάγκη για συνάντηση, ανταλλαγή εμπειρίας και αλληλοϋποστήριξη ανθρώπων και φορέων που πίστεψαν στο όραμα  μιας συνεργατικής ανάπτυξης της Υπόθεσης της Πρόληψης στη χώρα μας και έγινε ένα πρότυπο παράδειγμα λειτουργικής Δικτύωσης.

Η πορεία του Δικτύου είναι παράλληλη με τη ιστορική διαδρομή της Πρόληψης στην Ελλάδα συμβάλλοντας και συνδιαμορφώνοντας την εξέλιξή της. Αποτελεί ένα σταθερό σημείο αναφοράς μέσα σε μια πραγματικότητα που συνεχώς αλλάζει.

Τον Ιούνιο του 1993 έγινε στην Πάτρα η 1η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρωτογενούς Πρόληψης με πρωτοβουλία της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ για έναν άλλο τρόπο ζωής», ενός εθελοντικού μη κυβερνητικού οργανισμού. Για 1η φορά πολλοί φορείς (25 τότε φορείς) γνωρίζονται μεταξύ τους.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της οι φορείς, μετά από πρόταση της κ. Χουρδάκη, (καθηγήτρια Ψυχολογίας και ιδρύτρια των Σχολών Γονέων) διαπίστωσαν την ανάγκη εξεύρεσης ενός τρόπου οργάνωσης και συντονισμού μεταξύ τους σε πανελλαδική κλίμακα. Ωστόσο, οι συνθήκες δεν ήταν ώριμες ακόμη. Μερικούς μήνες πριν την 2η Πανελλαδική Συνάντηση το Νοέμβριο του 1995 στην Πάτρα, οι φορείς (50 φορείς στη συνέχεια), μετά από επιστολή της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ» για επανατοποθέτηση του θέματος, προβληματίστηκαν και θεώρησαν αναγκαίο να συζητήσουν το θέμα, κάτι που έγινε στο πλαίσιο της 2ης Πανελλαδικής Συνάντησης. Σ’ αυτήν τη συνάντηση αποφασίστηκε να δρομολογηθεί αυτή η Πανελλαδική Οργάνωση.

Για το σκοπό αυτό η Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» συγκάλεσε συνάντηση στην Αθήνα,  που πραγματοποιήθηκε στις 26.1.1996, στα γραφεία του ΟΚΑΝΑ.

Εκεί αναπτύχθηκαν αρκετοί προβληματισμοί για τους στόχους και το πλαίσιο της οργάνωσης και τελικά συντάχθηκε και εγκρίθηκε το 1ο πλαίσιο λειτουργίας του Πανελλαδικού Δικτύου (τότε συμμετείχαν φορείς μόνο από την Ελλάδα) και εκλέχθηκε η 1η επταμελής Συντονιστική Γραμματεία του Δικτύου.

Στη συνέχεια οργανώθηκε η 3η Πανελλαδική Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη, με οργανωτή φορέα τον Συμβουλευτικό Σταθμό του Ψ.Ν.Θ., το Νοέμβριο 1997.

Στο τέλος της δεκαετίας του 1990, στην πορεία προς την 4η Πανελλαδική Συνάντηση, που έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης από το ΚΕΣΑΝ – Κέντρο Πρόληψης του Δ. Ηρακλείου τον Οκτώβριο 2000, το Δίκτυο αποτελούσε ήδη ένα χώρο συνάντησης και συναλλαγής Φορέων Πρόληψης, Κέντρων Πρόληψης, ΜΚΟ, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ψ.Ν.Θ.) και Ν.Π.Ι.Δ. (ΚΕΘΕΑ, ΕΠΙΨΥ – Κέντρο Εκπαίδευσης Στελεχών Πρόληψης, ΟΚΑΝΑ – Τμήμα Πρόληψης).

Στην 5η Πανελλαδική Συνάντηση, που υλοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2003 στα Γιάννενα από το Συμβουλευτικό Σταθμό Ιωαννίνων με τη συμμετοχή του ΚΕΝΘΕΑ της Κύπρου, το Δίκτυο έλαβε Πανελλήνια μορφή.

Το Νοέμβριο του 2005 έγινε η 6η Πανελλαδική Συνάντηση στη Λάρισα, με οργανωτή φορέα το ΚΕΘΕΑ. Στη συνάντηση αυτή με πρόταση της Γραμματείας και απόφαση της ολομέλειας των φορέων το Πανελλήνιο Δίκτυο τροποποιεί την οργανωτική Δομή και το πλαίσιο λειτουργίας του.

Είναι μια σημαντική εξέλιξη στην ιστορία του Δικτύου, καθώς η ευθύνη για το Δίκτυο πέρασε από τη Γραμματεία στην Ολομέλεια του Δικτύου (από το πρόσωπο στην ομάδα).

Η 7η Πανελλήνια Συνάντηση έγινε στην Λάρνακα της Κύπρου από το ΚΕΝΘΕΑ, το Νοέμβριο του 2007, που αποτέλεσε σημαντική εμπειρία, καθώς για 1η φορά πραγματοποιήθηκε εκτός Ελλάδας και έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε ένα διαφορετικό μοντέλο οργάνωσης της πρόληψης (ΚΕΝΘΕΑ) και να πραγματοποιηθούν παράλληλες δράσεις στην κοινότητα, σε πολλές περιοχές της Κύπρου.

Μετά από 3 χρόνια, το Σεπτέμβριο του 2010, σε μία πολύ δύσκολη κοινωνικοοικονομική συγκυρία, πραγματοποιείται η 8η Πανελλήνια Συνάντηση στο Μεσολόγγι, με διοργανωτή φορέα τον Οργανισμό Προαγωγής της Υγείας «Άγιος Λουκάς Κριμαίας» της Ι.Μ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Το 2013, κι ενώ η κρίση στη χώρα μας βαθαίνει, το Δίκτυο μετά από 20 χρόνια επιστρέφει στον τόπο όπου ξεκίνησε, στην Πάτρα, για να αποτελέσει ακόμη μια φορά χώρο έμπνευσης, ενδυνάμωσης και στήριξης των φορέων πρόληψης. Εκεί πραγματοποιήθηκε η 9η Πανελλήνια Συνάντηση, από την Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» για έναν Άλλο Τρόπο Ζωής και το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Αχαΐας.

Τον Οκτώβριο του 2015 τα Γιάννενα και συγκεκριμένα το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Σχεδία» ανέλαβε τη διοργάνωση της 10ης Πανελλήνιας Συνάντησης.

Τον Οκτώβριο του 2017 το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Θησέας Κυκλάδων» ανέλαβε τη διοργάνωση της 11ης Πανελλήνιας Συνάντησης, στην Ερμούπολη Σύρου.

Το Νοέμβριο του 2019 το ΚΕΣΑΝ – Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ανέλαβε τη διοργάνωση της 12η Πανελλήνιας Συνάντησης, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στα χρόνια λειτουργίας του, με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη ενός πιο λειτουργικού θεσμικού πλαισίου και για την στήριξη της δυνατότητας συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των λειτουργών της Πρόληψης, με τη διοργάνωση 10 Πανελληνίων Συναντήσεων μέχρι σήμερα και πολλών εκπαιδευτικών ολομελειών και ημερίδων, έχει συμβάλλει αποφασιστικά:

  • Στην ανατροφοδότηση και εμψύχωση των λειτουργών της Πρόληψης.
  • Στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξή τους ευαισθητοποιώντας στην αναγκαιότητα διαθεσιμότητας (από πλευράς μας) για προσωπική ανάπτυξη και αλλαγή, κάνοντας πράξη στην ίδια την προσωπική και επαγγελματική μας ζωή την φιλοσοφία και τις αρχές της πρόληψης.
  • Στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε καιρούς που δεν υπήρχε άλλη τέτοια δραστηριότητα Πανελλήνιας εμβέλειας.
  • Στην ανάπτυξη συνεργασιών και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Δικτύου και τη διάδοση της ίδιας της έννοιας της Δικτύωσης.
  • Στην ανάδειξη και διάδοση του παραγόμενου έργου και των καλών πρακτικών και έτσι στην ανάπτυξη της πρόληψης και προαγωγής της Υγείας.
  • Στην ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών τόσο μέσα από την προετοιμασία των Πανελλήνιων Συναντήσεων όσο και με παράλληλες δράσεις κατά τη διάρκειά τους.
  • Στη διερεύνηση και διαμόρφωση προτάσεων για την ανάπτυξη ενός λειτουργικού θεσμικού πλαισίου για την Πρόληψη σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή του Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης.